Nature Nigh

Varumärke tillhör Nature Nigh Sweden AB

Ansökningsnummer 200604479
Ansökningsdatum 2006-05-29
Registreringsnummer 385338
Registreringsdatum 2006-12-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2016-12-08
Typ Figurativt

Nature Nigh

Varor & Tjänster

Klass: 12

Tippkärror; skottkärror; kärror; tvåhjuliga kärror; säckkärror; godskärror; slangkärror; golfkärror; handkärror; sittvagnar; barnvagnar; släpvagnar; cyklar; växlar för cyklar och motorcyklar.

Klass: 22

Tält; stativ för tält; stommar för tält; rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar (ej ingående i andra klasser).

Klass: 28

Byggsatser.

Klass: 41

Undervisning i datorprogrammering.

Klass: 42

Datorprogrammering; design av hemsidor (dataprogrammering); ingenjörstjänster relaterad till datorprogrammering.