Visa allt om Eltrans Aktiebolag
Visa allt om Eltrans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 763 1 656 1 847 2 086 2 194 2 196 1 822 2 115 2 493 1 927
Övrig omsättning - - - 130 - - - - 58 -
Rörelseresultat (EBIT) -88 344 120 201 235 309 28 360 166 99
Resultat efter finansnetto -89 343 119 200 235 303 23 358 162 96
Årets resultat -59 310 67 145 185 166 33 256 93 65
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 121 181 245 6 82 161 233 319 48
Omsättningstillgångar 594 823 1 062 1 185 1 233 952 891 874 842 574
Tillgångar 654 944 1 244 1 430 1 239 1 034 1 051 1 107 1 161 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 566 775 965 963 818 633 677 644 387 294
Obeskattade reserver 0 30 85 55 55 75 0 25 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 26 25 19 23 24 20 22 98 114
Kortfristiga skulder 61 112 168 393 343 302 354 416 650 213
Skulder och eget kapital 654 944 1 244 1 430 1 239 1 034 1 051 1 107 1 161 622
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 300 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 24 232 312 306 0 0 3 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 18 157 126 124 122 122 196 194 177
Utdelning till aktieägare 0 150 0 65 0 0 10 0 0 0
Omsättning 763 1 656 1 847 2 216 2 194 2 196 1 822 2 115 2 551 1 927
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 763 1 656 1 847 2 086 2 194 2 196 1 822 2 115 1 247 1 927
Personalkostnader per anställd (tkr) 48 43 398 518 507 494 494 503 277 497
Rörelseresultat, EBITDA -28 404 184 265 311 387 116 446 259 141
Nettoomsättningförändring -53,93% -10,34% -11,46% -4,92% -0,09% 20,53% -13,85% -15,16% 29,37% -%
Du Pont-modellen -13,46% 36,55% 9,65% 14,06% 18,97% 29,88% 2,66% 32,61% 14,38% 15,92%
Vinstmarginal -11,53% 20,83% 6,50% 9,64% 10,71% 14,07% 1,54% 17,07% 6,70% 5,14%
Bruttovinstmarginal 22,15% 41,85% 44,99% 52,64% 49,41% 54,64% 45,83% 57,87% 43,76% 65,44%
Rörelsekapital/omsättning 69,86% 42,93% 48,40% 37,97% 40,57% 29,60% 29,47% 21,65% 7,70% 18,73%
Soliditet 86,54% 84,58% 82,90% 70,18% 69,29% 66,56% 64,41% 59,80% 34,88% 47,27%
Kassalikviditet 888,52% 703,57% 586,90% 282,95% 343,15% 305,63% 219,77% 200,96% 118,00% 258,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...