Visa allt om Eltrans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 656 1 847 2 086 2 194 2 196 1 822 2 115 2 493 1 927 2 021
Övrig omsättning - - 130 - - - - 58 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 344 120 201 235 309 28 360 166 99 31
Resultat efter finansnetto 343 119 200 235 303 23 358 162 96 28
Årets resultat 310 67 145 185 166 33 256 93 65 41
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 181 245 6 82 161 233 319 48 78
Omsättningstillgångar 823 1 062 1 185 1 233 952 891 874 842 574 437
Tillgångar 944 1 244 1 430 1 239 1 034 1 051 1 107 1 161 622 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 775 965 963 818 633 677 644 387 294 229
Obeskattade reserver 30 85 55 55 75 0 25 25 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 25 19 23 24 20 22 98 114 133
Kortfristiga skulder 112 168 393 343 302 354 416 650 213 153
Skulder och eget kapital 944 1 244 1 430 1 239 1 034 1 051 1 107 1 161 622 515
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 300 300 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 232 312 306 0 0 3 25 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 157 126 124 122 122 196 194 177 162
Utdelning till aktieägare 150 0 65 0 0 10 0 0 0 0
Omsättning 1 656 1 847 2 216 2 194 2 196 1 822 2 115 2 551 1 927 2 022
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 656 1 847 2 086 2 194 2 196 1 822 2 115 1 247 1 927 2 021
Personalkostnader per anställd (tkr) 43 398 518 507 494 494 503 277 497 477
Rörelseresultat, EBITDA 404 184 265 311 387 116 446 259 141 71
Nettoomsättningförändring -10,34% -11,46% -4,92% -0,09% 20,53% -13,85% -15,16% 29,37% -4,65% -%
Du Pont-modellen 36,55% 9,65% 14,06% 18,97% 29,88% 2,66% 32,61% 14,38% 15,92% 6,02%
Vinstmarginal 20,83% 6,50% 9,64% 10,71% 14,07% 1,54% 17,07% 6,70% 5,14% 1,53%
Bruttovinstmarginal 41,85% 44,99% 52,64% 49,41% 54,64% 45,83% 57,87% 43,76% 65,44% 51,51%
Rörelsekapital/omsättning 42,93% 48,40% 37,97% 40,57% 29,60% 29,47% 21,65% 7,70% 18,73% 14,05%
Soliditet 84,58% 82,90% 70,18% 69,29% 66,56% 64,41% 59,80% 34,88% 47,27% 44,47%
Kassalikviditet 703,57% 586,90% 282,95% 343,15% 305,63% 219,77% 200,96% 118,00% 258,22% 270,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...