Visa allt om Activa Servicepartner i Staffanstorp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 968 9 272 8 185 8 106 7 643 7 478 6 923 6 391 4 850 4 289
Övrig omsättning 193 250 164 117 123 198 139 17 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 736 1 893 1 451 1 233 1 417 1 335 1 231 1 332 732 908
Resultat efter finansnetto 1 738 2 270 1 461 1 247 1 418 1 328 1 234 1 410 783 930
Årets resultat 1 210 1 668 956 812 860 788 747 744 415 497
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 157 63 58 66 169 297 340 153 51 55
Omsättningstillgångar 8 309 7 716 6 429 5 691 4 961 4 579 4 460 3 444 2 805 2 464
Tillgångar 8 466 7 779 6 488 5 757 5 130 4 877 4 800 3 597 2 856 2 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 673 2 462 1 594 1 438 1 426 1 366 1 408 1 261 1 017 1 103
Obeskattade reserver 2 700 2 524 2 302 2 078 1 942 1 698 1 448 1 250 883 683
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 46 75 102 29 0 0
Kortfristiga skulder 3 094 2 792 2 592 2 241 1 715 1 738 1 842 1 058 956 734
Skulder och eget kapital 8 466 7 779 6 488 5 757 5 130 4 877 4 800 3 597 2 856 2 519
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 676 857 516 467 467
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 5 044 4 568 4 061 3 973 3 771 2 987 2 395 2 209 1 620 1 489
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 1 893 1 801 1 558 1 574 1 488 1 162 1 232 1 101 888 639
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 800 800 800 800 830 600 500 500
Omsättning 10 161 9 522 8 349 8 223 7 766 7 676 7 062 6 408 4 850 4 294
Nyckeltal
Antal anställda 19 17 16 16 16 16 13 13 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 525 545 512 507 478 467 533 492 485 429
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 377 353 346 330 323 334 299 303 274
Rörelseresultat, EBITDA 1 783 1 916 1 472 1 285 1 514 1 440 1 332 1 379 771 940
Nettoomsättningförändring 7,51% 13,28% 0,97% 6,06% 2,21% 8,02% 8,32% 31,77% 13,08% -%
Du Pont-modellen 20,53% 29,18% 22,52% 21,71% 27,78% 27,41% 25,83% 39,31% 27,42% 36,96%
Vinstmarginal 17,44% 24,48% 17,85% 15,42% 18,64% 17,88% 17,91% 22,12% 16,14% 21,71%
Bruttovinstmarginal 93,99% 94,32% 94,55% 92,64% 94,92% 93,74% 88,63% 90,14% 86,80% 93,36%
Rörelsekapital/omsättning 52,32% 53,11% 46,88% 42,56% 42,47% 37,99% 37,82% 37,33% 38,12% 40,34%
Soliditet 56,45% 56,96% 52,24% 51,58% 55,70% 53,67% 51,57% 60,08% 57,87% 63,31%
Kassalikviditet 268,36% 276,22% 247,65% 253,77% 289,10% 263,18% 241,97% 325,24% 293,10% 335,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...