Visa allt om Box Innovation AB
Visa allt om Box Innovation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 32 76 51 91 140 204 73 15 66 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 44 14 51 83 172 61 3 46 -18
Resultat efter finansnetto 9 43 14 53 83 171 60 2 40 -24
Årets resultat 7 37 14 53 83 171 60 2 40 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 72 61 61 6 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 412 407 369 396 393 324 102 29 18 10
Tillgångar 484 478 430 457 399 324 102 29 18 10
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 238 231 194 210 231 249 78 9 0 -66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Kortfristiga skulder 246 247 235 247 168 75 24 20 19 11
Skulder och eget kapital 484 478 430 457 399 324 102 29 18 10
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 76 51 91 140 204 73 15 66 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 44 14 51 83 172 61 3 46 -18
Nettoomsättningförändring -57,89% 49,02% -43,96% -35,00% -31,37% 179,45% 386,67% -77,27% -% -%
Du Pont-modellen 1,86% 9,21% 3,72% 12,04% 21,05% 53,09% 59,80% 10,34% 255,56% -%
Vinstmarginal 28,12% 57,89% 31,37% 60,44% 60,00% 84,31% 83,56% 20,00% 69,70% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 518,75% 210,53% 262,75% 163,74% 160,71% 122,06% 106,85% 60,00% -1,52% -%
Soliditet 49,17% 48,33% 45,12% 45,95% 57,89% 76,85% 76,47% 31,03% 0,00% -660,00%
Kassalikviditet 167,48% 164,78% 157,02% 160,32% 233,93% 432,00% 425,00% 145,00% 94,74% 90,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...