Visa allt om Sallén vilande nr 1 Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Resultat efter finansnetto 41 800 26 136 28 501 18 001 13 402 9 101 12 000 18 502 17 424 16 802
Årets resultat 41 800 26 136 28 501 18 001 13 402 9 101 12 000 18 502 17 424 16 802
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Omsättningstillgångar 21 937 6 273 8 637 107 106 104 103 5 351 22 769 18 847
Tillgångar 41 937 26 273 28 637 20 107 20 106 20 104 20 103 25 351 42 769 38 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 937 26 272 28 637 18 136 13 535 9 233 12 132 18 631 17 549 16 925
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 1 972 6 571 10 871 7 971 6 720 25 220 21 922
Skulder och eget kapital 41 937 26 273 28 637 20 107 20 106 20 104 20 103 25 351 42 769 38 847
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 41 800 26 136 28 500 18 000 13 400 9 100 12 000 19 17 16 800
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 90,20% 67,32% 45,93% 60,35% 73,49% 41,03% 43,57%
Kassalikviditet -% -% -% 5,43% 1,61% 0,96% 1,29% 79,63% 90,28% 85,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...