Visa allt om Petite Plage AB
Visa allt om Petite Plage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 682 704 379 219 163 71 135 693 777 739
Övrig omsättning - - 2 - - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 68 130 18 50 9 -203 87 54 40
Resultat efter finansnetto 84 68 130 18 50 8 -204 85 53 42
Årets resultat 64 52 119 18 50 8 -180 41 35 35
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 40 40 40 61 81 104 126 45 80
Omsättningstillgångar 441 418 266 185 108 45 94 366 332 257
Tillgångar 481 458 306 225 169 126 198 492 378 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 209 189 70 52 -30 -38 172 132 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 48 19 0 0 0 0 0 0 9
Kortfristiga skulder 202 201 98 155 117 157 236 297 247 231
Skulder och eget kapital 481 458 306 225 169 126 198 492 378 337
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 121 234 181 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 300 300 50 0 0 0 0 0 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 107 107 28 13 4 0 48 113 94 53
Utdelning till aktieägare 50 50 0 0 0 0 0 30 0 0
Omsättning 682 704 381 219 163 71 135 701 777 739
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 682 704 379 219 163 71 135 693 777 739
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 411 77 13 4 - 170 348 278 172
Rörelseresultat, EBITDA 84 68 130 38 71 31 -181 109 88 72
Nettoomsättningförändring -3,12% 85,75% 73,06% 34,36% 129,58% -47,41% -80,52% -10,81% 5,14% -%
Du Pont-modellen 17,46% 14,85% 42,48% 8,00% 29,59% 7,14% -102,53% 17,68% 14,55% 12,17%
Vinstmarginal 12,32% 9,66% 34,30% 8,22% 30,67% 12,68% -150,37% 12,55% 7,08% 5,55%
Bruttovinstmarginal 97,95% 98,72% 93,67% 79,91% 89,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,04% 30,82% 44,33% 13,70% -5,52% -157,75% -105,19% 9,96% 10,94% 3,52%
Soliditet 46,36% 45,63% 61,76% 31,11% 30,77% -23,81% -19,19% 38,33% 34,92% 28,49%
Kassalikviditet 218,32% 207,96% 271,43% 119,35% 92,31% 28,66% 39,83% 123,23% 134,41% 111,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...