Visa allt om Millroth Konsult AB
Visa allt om Millroth Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -17 -32 -20 -17 -27 -8 -8 -31 -12
Resultat efter finansnetto -13 7 477 -14 4 20 771 23 578 -3 130 -31 3 268
Årets resultat -13 7 477 -14 3 20 616 23 578 -3 130 -31 3 268
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 340 340 340 340 340 340 340 340 53
Omsättningstillgångar 254 8 020 3 993 4 004 24 009 26 024 2 582 2 761 2 691 3 317
Tillgångar 594 8 360 4 333 4 344 24 349 26 364 2 922 3 101 3 031 3 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 581 8 344 867 881 20 878 26 262 2 815 2 967 2 957 3 343
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 16 3 466 3 463 3 471 102 108 134 74 27
Skulder och eget kapital 594 8 360 4 333 4 344 24 349 26 364 2 922 3 101 3 031 3 370
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 7 750 0 0 20 000 0 130 150 120 280
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -17 -32 -20 -17 -27 -8 -8 -18 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,81% 99,81% 20,01% 20,28% 85,74% 99,61% 96,34% 95,68% 97,56% 99,20%
Kassalikviditet 1 953,85% 50 125,00% 115,20% 115,62% 691,70% 25 513,73% 2 390,74% 2 060,45% 3 636,49% 12 285,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...