Visa allt om Metanum AB
Visa allt om Metanum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 715 8 710 8 473
Övrig omsättning - - - - 9 - - 2 926 668 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 -5 -6 -3 -31 -53 3 076 1 170 59
Resultat efter finansnetto -1 -2 -5 -6 -2 -33 -293 3 037 1 151 -31
Årets resultat -1 -2 -5 -6 -2 -33 -293 3 037 1 151 -54
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 7 11 29 73 173
Omsättningstillgångar 135 136 138 149 151 171 183 3 532 1 597 1 839
Tillgångar 135 136 138 149 155 178 194 3 561 1 670 2 011
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 136 138 143 149 150 183 3 540 503 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 902 634
Kortfristiga skulder 0 0 0 6 6 27 10 22 266 1 181
Skulder och eget kapital 135 136 138 149 155 178 194 3 561 1 670 2 011
Löner & utdelning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
2012-03
2011-03 2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 2 187 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 9 0 0 6 641 9 378 8 473
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 4 355 4 237
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 409 343
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 -5 -2 1 -27 -49 3 110 1 284 169
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -57,35% 2,80% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 87,50% 71,20% 3,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 83,88% 13,65% 0,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 11,82% 30,85% 33,60%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 94,48% 15,28% 7,77%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 95,97% 96,13% 84,27% 94,33% 99,41% 30,12% 9,80%
Kassalikviditet -% -% -% 2 483,33% 2 516,67% 633,33% 1 830,00% 16 054,55% 233,83% 80,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...