Visa allt om Borås Elskåp AB
Visa allt om Borås Elskåp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 858 16 581 17 399 18 693 23 052 17 470 13 340 13 079 12 844 12 739
Övrig omsättning - - - - 7 - 41 129 89 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 192 2 743 2 027 2 353 2 965 1 514 915 977 119 364
Resultat efter finansnetto 1 201 2 752 2 050 2 376 2 991 1 520 915 980 126 390
Årets resultat 923 2 132 1 581 1 740 2 196 1 115 665 699 95 290
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 21 42 84 127 66 88 4 21 79
Omsättningstillgångar 5 009 5 651 4 747 6 725 7 011 5 600 3 560 3 540 2 890 3 276
Tillgångar 5 009 5 672 4 789 6 809 7 138 5 666 3 648 3 544 2 911 3 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 394 2 721 1 839 1 958 2 317 1 471 956 891 292 797
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 615 2 951 2 950 4 851 4 821 4 195 2 692 2 653 2 619 2 546
Skulder och eget kapital 5 009 5 672 4 789 6 809 7 138 5 666 3 648 3 544 2 911 3 356
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 822 652 601 600 582 590
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 686 4 690 4 796 5 042 4 235 3 558 3 163 3 126 2 931 2 914
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 083 2 075 2 140 2 255 3 600 3 449 2 552 2 644 3 011 2 998
Utdelning till aktieägare 0 1 250 1 250 1 700 2 100 1 000 600 600 100 250
Omsättning 13 858 16 581 17 399 18 693 23 059 17 470 13 381 13 208 12 933 12 739
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 13 13 12 11 11 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 066 1 275 1 338 1 438 1 773 1 456 1 213 1 189 1 168 1 062
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 532 544 571 676 647 583 588 604 544
Rörelseresultat, EBITDA 1 213 2 764 2 070 2 396 3 008 1 536 941 994 177 422
Nettoomsättningförändring -16,42% -4,70% -6,92% -18,91% 31,95% 30,96% 2,00% 1,83% 0,82% -%
Du Pont-modellen 23,98% 48,52% 42,81% 34,88% 41,90% 26,83% 25,08% 27,65% 4,36% 11,62%
Vinstmarginal 8,67% 16,60% 11,78% 12,71% 12,98% 8,70% 6,86% 7,49% 0,99% 3,06%
Bruttovinstmarginal 68,93% 66,61% 61,31% 60,76% 57,36% 60,09% 64,00% 65,36% 61,95% 63,13%
Rörelsekapital/omsättning 17,28% 16,28% 10,33% 10,03% 9,50% 8,04% 6,51% 6,78% 2,11% 5,73%
Soliditet 47,79% 47,97% 38,40% 28,76% 32,46% 25,96% 26,21% 25,14% 10,03% 24,03%
Kassalikviditet 172,73% 164,25% 128,51% 111,94% 120,31% 110,63% 112,00% 113,72% 92,17% 105,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...