Visa allt om Företagsservice i Kalmar AB
Visa allt om Företagsservice i Kalmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 721 7 391 7 043 5 089 4 082 2 457 3 914 8 066 19 497 16 538
Övrig omsättning - 98 2 - - - - 804 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 042 574 668 599 512 -262 -35 626 2 163 725
Resultat efter finansnetto 1 004 524 596 593 501 -227 -72 434 1 804 552
Årets resultat 563 298 371 6 175 10 977 431 583 132
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 648 4 693 4 503 5 040 2 311 1 905 2 933 3 226 6 757 6 648
Omsättningstillgångar 3 634 3 106 3 416 3 912 2 518 1 957 1 618 5 104 3 830 3 683
Tillgångar 7 282 7 799 7 919 8 952 4 829 3 862 4 551 8 330 10 587 10 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 065 2 502 2 349 1 978 1 971 1 797 1 907 1 930 1 499 915
Obeskattade reserver 2 419 2 146 2 009 1 895 1 315 1 056 1 294 2 697 2 871 1 891
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 297 1 162 1 561 3 014 656 320 0 1 093 3 190 2 821
Kortfristiga skulder 1 501 1 989 2 000 2 065 887 690 1 350 2 610 3 028 4 702
Skulder och eget kapital 7 282 7 799 7 919 8 952 4 829 3 862 4 551 8 330 10 587 10 331
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 203 89 243 337 301 489
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 695 1 747 1 347 1 024 506 338 420 796 3 645 3 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 636 560 624 275 309 270 389 533 1 588 1 502
Utdelning till aktieägare 2 000 0 2 228 0 0 0 120 1 000 0 0
Omsättning 9 721 7 489 7 045 5 089 4 082 2 457 3 914 8 870 19 497 16 538
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 2 2 2 3 4 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 430 2 464 2 348 2 545 2 041 1 229 1 305 2 017 1 393 1 034
Personalkostnader per anställd (tkr) 598 781 671 655 520 354 354 424 426 358
Rörelseresultat, EBITDA 1 858 1 488 1 479 949 795 -166 512 1 578 3 518 1 748
Nettoomsättningförändring 31,52% 4,94% 38,40% 24,67% 66,14% -37,23% -51,48% -58,63% 17,89% -%
Du Pont-modellen 14,38% 7,62% 8,76% 7,06% 11,08% -5,80% -0,70% 7,92% 20,43% 7,03%
Vinstmarginal 10,77% 8,04% 9,85% 12,42% 13,11% -9,12% -0,82% 8,18% 11,09% 4,39%
Bruttovinstmarginal 91,63% 90,69% 90,26% 94,03% 92,75% 91,66% 87,40% 71,51% 72,08% 78,78%
Rörelsekapital/omsättning 21,94% 15,11% 20,11% 36,29% 39,96% 51,57% 6,85% 30,92% 4,11% -6,16%
Soliditet 68,00% 53,54% 49,45% 37,70% 60,89% 66,68% 62,86% 46,48% 33,68% 22,04%
Kassalikviditet 242,11% 156,16% 170,80% 189,44% 283,88% 283,62% 119,85% 195,56% 126,49% 78,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...