Visa allt om Företagsservice i Kalmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 391 7 043 5 089 4 082 2 457 3 914 8 066 19 497 16 538 12 916
Övrig omsättning 98 2 - - - - 804 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 574 668 599 512 -262 -35 626 2 163 725 1 615
Resultat efter finansnetto 524 596 593 501 -227 -72 434 1 804 552 1 542
Årets resultat 298 371 6 175 10 977 431 583 132 469
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 693 4 503 5 040 2 311 1 905 2 933 3 226 6 757 6 648 4 316
Omsättningstillgångar 3 106 3 416 3 912 2 518 1 957 1 618 5 104 3 830 3 683 3 547
Tillgångar 7 799 7 919 8 952 4 829 3 862 4 551 8 330 10 587 10 331 7 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 502 2 349 1 978 1 971 1 797 1 907 1 930 1 499 915 884
Obeskattade reserver 2 146 2 009 1 895 1 315 1 056 1 294 2 697 2 871 1 891 1 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 162 1 561 3 014 656 320 0 1 093 3 190 2 821 2 428
Kortfristiga skulder 1 989 2 000 2 065 887 690 1 350 2 610 3 028 4 702 3 013
Skulder och eget kapital 7 799 7 919 8 952 4 829 3 862 4 551 8 330 10 587 10 331 7 863
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 203 89 243 337 301 489 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 747 1 347 1 024 506 338 420 796 3 645 3 568 3 095
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 560 624 275 309 270 389 533 1 588 1 502 1 326
Utdelning till aktieägare 0 2 228 0 0 0 120 1 000 0 0 100
Omsättning 7 489 7 045 5 089 4 082 2 457 3 914 8 870 19 497 16 538 12 916
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 3 4 14 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 464 2 348 2 545 2 041 1 229 1 305 2 017 1 393 1 034 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 781 671 655 520 354 354 424 426 358 301
Rörelseresultat, EBITDA 1 488 1 479 949 795 -166 512 1 578 3 518 1 748 2 100
Nettoomsättningförändring 4,94% 38,40% 24,67% 66,14% -37,23% -51,48% -58,63% 17,89% 28,04% -%
Du Pont-modellen 7,62% 8,76% 7,06% 11,08% -5,80% -0,70% 7,92% 20,43% 7,03% 20,54%
Vinstmarginal 8,04% 9,85% 12,42% 13,11% -9,12% -0,82% 8,18% 11,09% 4,39% 12,50%
Bruttovinstmarginal 90,69% 90,26% 94,03% 92,75% 91,66% 87,40% 71,51% 72,08% 78,78% 89,52%
Rörelsekapital/omsättning 15,11% 20,11% 36,29% 39,96% 51,57% 6,85% 30,92% 4,11% -6,16% 4,13%
Soliditet 53,54% 49,45% 37,70% 60,89% 66,68% 62,86% 46,48% 33,68% 22,04% 25,33%
Kassalikviditet 156,16% 170,80% 189,44% 283,88% 283,62% 119,85% 195,56% 126,49% 78,33% 117,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...