Visa allt om Ängelholms Bowling AB
Visa allt om Ängelholms Bowling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 437 5 735 5 986 5 810 6 390 6 111 6 223 6 448 6 369 5 849
Övrig omsättning 2 214 196 473 344 241 305 - 59 -
Rörelseresultat (EBIT) 114 600 -100 661 124 -413 100 208 179 419
Resultat efter finansnetto 91 545 -172 568 -5 -509 8 193 180 403
Årets resultat 71 165 -172 276 40 -155 -272 64 155 312
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 084 1 332 1 415 1 666 1 609 1 728 2 347 695 627 283
Omsättningstillgångar 660 591 618 707 445 522 639 1 398 726 1 049
Tillgångar 1 745 1 922 2 034 2 373 2 054 2 250 2 986 2 093 1 353 1 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 482 411 246 418 142 102 257 579 635 600
Obeskattade reserver 673 673 293 293 0 45 398 118 33 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 560 860 880 1 120 1 360 1 600 860 0 0
Kortfristiga skulder 590 279 635 783 792 743 731 535 685 648
Skulder och eget kapital 1 745 1 922 2 034 2 373 2 054 2 250 2 986 2 093 1 353 1 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 397 438 437 362 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 146 1 808 2 145 2 069 2 554 2 227 1 855 1 674 1 649 1 413
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 970 721 798 706 992 541 611 688 709 686
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Omsättning 6 439 5 949 6 182 6 283 6 734 6 352 6 528 6 448 6 428 5 849
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 805 819 748 830 799 764 778 806 796 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 372 361 370 400 446 374 353 354 350 320
Rörelseresultat, EBITDA 361 818 151 849 243 174 630 389 374 648
Nettoomsättningförändring 12,24% -4,19% 3,03% -9,08% 4,57% -1,80% -3,49% 1,24% 8,89% -%
Du Pont-modellen 6,53% 31,22% -4,92% 27,86% 6,04% -18,31% 3,35% 10,03% 13,90% 31,53%
Vinstmarginal 1,77% 10,46% -1,67% 11,38% 1,94% -6,74% 1,61% 3,26% 2,95% 7,18%
Bruttovinstmarginal 80,22% 80,31% 79,67% 82,72% 80,39% 77,57% 78,39% 78,47% 77,23% 79,07%
Rörelsekapital/omsättning 1,09% 5,44% -0,28% -1,31% -5,43% -3,62% -1,48% 13,38% 0,64% 6,86%
Soliditet 57,70% 48,70% 23,33% 26,71% 6,91% 6,01% 18,43% 31,72% 48,69% 49,59%
Kassalikviditet 106,61% 204,66% 94,49% 87,99% 53,91% 67,70% 83,04% 184,49% 100,29% 154,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...