Visa allt om Ängelholms Bowling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 735 5 986 5 810 6 390 6 111 6 223 6 448 6 369 5 849 5 842
Övrig omsättning 214 196 473 344 241 305 - 59 - -
Rörelseresultat (EBIT) 600 -100 661 124 -413 100 208 179 419 135
Resultat efter finansnetto 545 -172 568 -5 -509 8 193 180 403 108
Årets resultat 165 -172 276 40 -155 -272 64 155 312 115
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 332 1 415 1 666 1 609 1 728 2 347 695 627 283 460
Omsättningstillgångar 591 618 707 445 522 639 1 398 726 1 049 769
Tillgångar 1 922 2 034 2 373 2 054 2 250 2 986 2 093 1 353 1 332 1 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 411 246 418 142 102 257 579 635 600 408
Obeskattade reserver 673 293 293 0 45 398 118 33 84 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 560 860 880 1 120 1 360 1 600 860 0 0 100
Kortfristiga skulder 279 635 783 792 743 731 535 685 648 599
Skulder och eget kapital 1 922 2 034 2 373 2 054 2 250 2 986 2 093 1 353 1 332 1 229
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 397 438 437 362 408 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 808 2 145 2 069 2 554 2 227 1 855 1 674 1 649 1 413 1 287
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 721 798 706 992 541 611 688 709 686 659
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120
Omsättning 5 949 6 182 6 283 6 734 6 352 6 528 6 448 6 428 5 849 5 842
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 819 748 830 799 764 778 806 796 731 730
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 370 400 446 374 353 354 350 320 316
Rörelseresultat, EBITDA 818 151 849 243 174 630 389 374 648 360
Nettoomsättningförändring -4,19% 3,03% -9,08% 4,57% -1,80% -3,49% 1,24% 8,89% 0,12% -%
Du Pont-modellen 31,22% -4,92% 27,86% 6,04% -18,31% 3,35% 10,03% 13,90% 31,53% 10,98%
Vinstmarginal 10,46% -1,67% 11,38% 1,94% -6,74% 1,61% 3,26% 2,95% 7,18% 2,31%
Bruttovinstmarginal 80,31% 79,67% 82,72% 80,39% 77,57% 78,39% 78,47% 77,23% 79,07% 77,58%
Rörelsekapital/omsättning 5,44% -0,28% -1,31% -5,43% -3,62% -1,48% 13,38% 0,64% 6,86% 2,91%
Soliditet 48,70% 23,33% 26,71% 6,91% 6,01% 18,43% 31,72% 48,69% 49,59% 40,34%
Kassalikviditet 204,66% 94,49% 87,99% 53,91% 67,70% 83,04% 184,49% 100,29% 154,32% 121,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...