Visa allt om Klövern Projektutveckling AB
Visa allt om Klövern Projektutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 39 711 0 5 790 2 770 7 115 0 346
Övrig omsättning - - - - 1 007 61 - - - 7 899
Rörelseresultat (EBIT) 0 -6 385 -86 -5 297 -764 -447 -235 -1 007 -447 7 741
Resultat efter finansnetto 0 -10 506 -85 -6 928 -1 671 -565 -329 -1 187 -455 7 454
Årets resultat 0 -4 106 -85 -8 -1 233 -417 -243 -874 -327 6 239
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 51 54 7 11 322 2 383 3 620
Omsättningstillgångar 8 498 40 736 37 175 36 758 56 085 18 126 12 606 9 899 2 001 228
Tillgångar 8 548 40 786 37 225 36 809 56 139 18 133 12 617 10 221 4 384 3 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 549 3 549 3 655 3 740 3 748 3 753 3 755 2 881 3 755 3 754
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 999 37 237 33 570 33 069 52 391 14 380 8 862 7 340 630 93
Skulder och eget kapital 8 548 40 786 37 225 36 809 56 139 18 133 12 617 10 221 4 384 3 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 094 1 914 1 424 1 270 1 341 906 155
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 669 1 064 827 531 713 481 69
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 39 711 1 007 5 851 2 770 7 115 0 8 245
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2 3 3 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 19 856 - 1 930 923 2 372 - 346
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 752 604 693 63 226
Rörelseresultat, EBITDA 0 -6 385 -86 -5 297 -761 -444 -232 -1 004 -446 7 741
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% 109,03% -61,07% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -14,39% -% -2,42% -1,63% -9,83% -% 201,69%
Vinstmarginal -% -% -% -13,34% -% -7,58% -7,44% -14,13% -% 2 242,49%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 9,29% -% 64,70% 135,16% 35,97% -% 39,02%
Soliditet 41,52% 8,70% 9,82% 10,16% 6,68% 20,70% 29,76% 28,19% 85,65% 97,58%
Kassalikviditet 169,99% 109,40% 110,74% 111,16% 107,05% 126,05% 142,25% 134,86% 317,62% 245,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...