Visa allt om Östervärns Express AB
Visa allt om Östervärns Express AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 316 28 398 26 957 25 190 23 092 18 970 18 638 25 704 25 074 19 105
Övrig omsättning 159 76 - 17 24 6 - - 8 8
Rörelseresultat (EBIT) 286 1 749 897 1 269 1 035 444 175 1 289 1 047 993
Resultat efter finansnetto 284 1 753 918 1 264 1 021 420 152 1 302 1 052 982
Årets resultat 224 1 375 663 781 523 278 147 664 495 522
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 030 1 229 1 578 1 261 853 751 955 1 053 1 100 751
Omsättningstillgångar 8 105 7 435 6 480 6 426 5 878 4 863 4 170 4 639 5 063 3 611
Tillgångar 9 135 8 664 8 058 7 687 6 731 5 614 5 125 5 692 6 163 4 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 382 4 159 3 483 3 120 2 339 2 016 1 879 2 032 1 768 1 423
Obeskattade reserver 1 932 1 951 1 971 1 911 1 713 1 409 1 374 1 429 1 059 701
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 122 172 28 111 0 105 184 261 612 40
Kortfristiga skulder 2 699 2 383 2 576 2 545 2 679 2 084 1 689 1 971 2 724 2 198
Skulder och eget kapital 9 135 8 664 8 058 7 687 6 731 5 614 5 125 5 692 6 163 4 362
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 660 560 660 692 522 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 948 4 913 4 407 4 393 2 868 2 476 2 586 2 873 2 614 2 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 310 1 655 1 615 1 482 1 263 1 130 1 237 1 211 1 229 976
Utdelning till aktieägare 900 0 700 300 0 200 0 300 400 150
Omsättning 24 475 28 474 26 957 25 207 23 116 18 976 18 638 25 704 25 082 19 113
Nyckeltal
Antal anställda 10 11 10 11 10 10 10 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 432 2 582 2 696 2 290 2 309 1 897 1 864 2 337 2 279 1 911
Personalkostnader per anställd (tkr) 544 609 616 545 490 428 445 441 405 357
Rörelseresultat, EBITDA 485 1 978 1 115 1 496 1 182 648 387 1 535 1 417 1 314
Nettoomsättningförändring -14,37% 5,35% 7,01% 9,09% 21,73% 1,78% -27,49% 2,51% 31,24% -%
Du Pont-modellen 3,17% 20,33% 11,45% 16,94% 15,82% 8,05% 3,67% 23,91% 17,85% 23,45%
Vinstmarginal 1,19% 6,20% 3,42% 5,17% 4,61% 2,38% 1,01% 5,29% 4,39% 5,35%
Bruttovinstmarginal 42,59% 45,19% 42,58% 46,53% 42,40% 43,43% 44,33% 36,19% 35,16% 37,84%
Rörelsekapital/omsättning 22,23% 17,79% 14,48% 15,41% 13,85% 14,65% 13,31% 10,38% 9,33% 7,40%
Soliditet 64,47% 65,57% 62,30% 58,91% 53,51% 54,41% 56,42% 53,78% 41,06% 44,19%
Kassalikviditet 300,30% 312,00% 251,55% 252,50% 219,41% 233,35% 246,89% 235,36% 185,87% 164,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...