Visa allt om Progressa Plus AB
Visa allt om Progressa Plus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 570 1 067 1 022 643 973 551 411 1 970 622 1 289
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 199 119 -33 144 -45 -177 433 -65 176
Resultat efter finansnetto 110 200 119 -26 153 -28 -145 419 -64 220
Årets resultat 57 156 69 -6 92 -16 17 212 2 157
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 285 655 655 655 647 312 213 323 327 455
Omsättningstillgångar 448 476 450 428 465 516 595 1 061 537 803
Tillgångar 733 1 131 1 105 1 083 1 112 827 809 1 383 865 1 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 457 900 744 675 681 589 606 714 503 601
Obeskattade reserver 74 44 44 14 34 0 12 174 58 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 202 187 316 393 396 238 191 495 304 531
Skulder och eget kapital 733 1 131 1 105 1 083 1 112 827 809 1 383 865 1 258
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 154 173 280 159 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 105 225 215 192 202 0 0 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 33 83 150 123 138 97 97 154 89 166
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 125 0 100
Omsättning 570 1 067 1 022 643 973 551 411 1 970 622 1 289
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 570 1 067 1 022 643 973 551 411 1 970 622 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) 162 319 402 308 351 251 272 451 254 421
Rörelseresultat, EBITDA 96 199 119 -33 144 -39 -171 447 -41 198
Nettoomsättningförändring -46,58% 4,40% 58,94% -33,92% 76,59% 34,06% -79,14% 216,72% -51,75% -%
Du Pont-modellen 15,01% 17,68% 10,77% -2,31% 13,67% -3,26% -17,80% 32,03% -6,71% 17,89%
Vinstmarginal 19,30% 18,74% 11,64% -3,89% 15,62% -4,90% -35,04% 22,49% -9,32% 17,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,51% 62,70% 61,29%
Rörelsekapital/omsättning 43,16% 27,09% 13,11% 5,44% 7,09% 50,45% 98,30% 28,73% 37,46% 21,10%
Soliditet 70,22% 82,61% 70,44% 63,28% 63,49% 71,22% 76,00% 60,69% 62,98% 55,04%
Kassalikviditet 221,78% 254,55% 142,41% 108,91% 117,42% 216,81% 311,52% 214,34% 176,64% 151,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...