Visa allt om FX Development AB
Visa allt om FX Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 313 31 281 241 504 405 1 803 378 402 670
Övrig omsättning - - - - - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 -20 -41 -70 -14 -6 50 169 -53 -64
Resultat efter finansnetto 33 -19 -41 -68 -12 -6 50 168 -53 -63
Årets resultat 33 -19 -41 -68 -12 -6 36 153 -53 -63
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 12 18 30 18 36 54 41 20 8
Omsättningstillgångar 202 134 157 253 361 301 267 256 73 163
Tillgångar 208 146 175 283 379 337 321 298 93 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 97 115 156 225 236 242 206 52 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kortfristiga skulder 78 50 59 127 154 100 79 92 40 65
Skulder och eget kapital 208 146 175 283 379 337 321 298 93 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 5 6 49 84 88 601 42 105 186
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 2 2 15 26 28 189 13 32 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 313 31 281 241 504 405 1 808 378 402 670
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 31 281 241 504 405 1 803 378 402 335
Personalkostnader per anställd (tkr) - 7 15 69 133 136 855 81 139 137
Rörelseresultat, EBITDA 39 -14 -29 -53 4 12 69 181 -47 -19
Nettoomsättningförändring 909,68% -88,97% 16,60% -52,18% 24,44% -77,54% 376,98% -5,97% -40,00% -%
Du Pont-modellen 15,87% -13,70% -22,86% -24,03% -3,17% -1,78% 15,58% 56,71% -56,99% -37,21%
Vinstmarginal 10,54% -64,52% -14,23% -28,22% -2,38% -1,48% 2,77% 44,71% -13,18% -9,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,62% 270,97% 34,88% 52,28% 41,07% 49,63% 10,43% 43,39% 8,21% 14,63%
Soliditet 62,02% 66,44% 65,71% 55,12% 59,37% 70,03% 75,39% 69,13% 55,91% 61,63%
Kassalikviditet 258,97% 268,00% 266,10% 196,06% 234,42% 301,00% 337,97% 278,26% 182,50% 250,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...