Visa allt om Mölndals Kylbud AB
Visa allt om Mölndals Kylbud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 984 1 001 3 098 5 328 7 043 5 977 5 188 5 482 5 846 4 550
Övrig omsättning - 27 367 488 383 399 295 231 137 28
Rörelseresultat (EBIT) 25 -182 15 59 197 284 23 47 23 409
Resultat efter finansnetto 3 -214 -50 -38 57 257 3 -5 -57 376
Årets resultat 3 -29 8 4 17 76 -34 -104 95 275
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 402 546 1 002 1 964 2 474 2 520 1 094 947 1 482 1 150
Omsättningstillgångar 396 228 311 706 900 874 671 736 1 086 838
Tillgångar 798 775 1 313 2 670 3 374 3 394 1 765 1 683 2 568 1 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 102 131 123 120 183 108 141 396 376
Obeskattade reserver 0 0 90 110 110 110 0 0 108 299
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 299 430 553 1 198 1 712 1 796 437 294 735 506
Kortfristiga skulder 395 243 539 1 239 1 433 1 306 1 222 1 247 1 330 808
Skulder och eget kapital 798 775 1 313 2 670 3 374 3 394 1 765 1 683 2 568 1 988
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 175 188 250 282 415 417 380 288 276 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 841 1 677 1 908 1 801 1 493 1 538 1 319 419
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 104 431 767 924 764 736 732 621 275
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 80 0 0 150 75
Omsättning 984 1 028 3 465 5 816 7 426 6 376 5 483 5 713 5 983 4 578
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 5 6 6 6 6 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 984 1 001 1 033 1 066 1 174 996 865 914 974 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) 291 299 511 547 543 499 437 429 371 319
Rörelseresultat, EBITDA 169 0 340 592 806 731 419 640 803 780
Nettoomsättningförändring -1,70% -67,69% -41,85% -24,35% 17,84% 15,21% -5,36% -6,23% 28,48% -%
Du Pont-modellen 3,13% -23,48% 1,14% 2,43% 5,84% 8,52% 1,30% 3,27% 1,17% 20,62%
Vinstmarginal 2,54% -18,18% 0,48% 1,22% 2,80% 4,84% 0,44% 1,00% 0,51% 9,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,10% -1,50% -7,36% -10,00% -7,57% -7,23% -10,62% -9,32% -4,17% 0,66%
Soliditet 13,16% 13,16% 15,32% 7,64% 5,96% 7,78% 6,12% 8,38% 18,45% 29,74%
Kassalikviditet 58,23% 54,73% 57,70% 56,98% 62,81% 66,92% 54,91% 59,02% 81,65% 103,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...