Visa allt om Creative Concept Nordic AB
Visa allt om Creative Concept Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 52 147 40 959 56 907 39 868 39 933 46 492 32 707 46 351 30 938 13 549
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 915 1 093 221 -475 940 2 423 1 792 626 3 299 109
Resultat efter finansnetto 810 977 140 -466 918 1 922 2 195 734 3 322 220
Årets resultat 123 47 101 44 26 35 23 347 1 783 150
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 117 160 0
Omsättningstillgångar 14 957 21 270 15 347 11 343 12 819 15 969 17 178 8 209 7 980 6 260
Tillgångar 14 957 21 270 15 347 11 343 12 819 15 969 17 180 8 326 8 141 6 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 439 316 269 168 724 698 1 163 1 640 1 900 257
Obeskattade reserver 50 0 90 90 1 125 1 125 1 085 1 035 835 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 175 3 671 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 293 17 283 14 988 11 085 10 970 14 146 14 932 5 651 5 405 6 002
Skulder och eget kapital 14 957 21 270 15 347 11 343 12 819 15 969 17 180 8 326 8 141 6 260
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 553 647 600 370 600 1 000 120 810 832 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 110 - 0
Löner till övriga anställda 2 180 1 926 2 733 1 940 2 098 1 595 926 1 946 421 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 187 896 1 081 739 829 797 329 905 445 2 587
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 0 500 500 608 140
Omsättning 52 147 40 959 56 907 39 868 39 933 46 492 32 707 46 351 30 938 13 549
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 8 6 6 6 3 6 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 450 5 851 7 113 6 645 6 656 7 749 10 902 7 725 15 469 13 549
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 527 590 544 624 599 543 649 933 3 249
Rörelseresultat, EBITDA 915 1 093 221 -475 940 2 426 1 807 676 3 368 109
Nettoomsättningförändring 27,32% -28,02% 42,74% -0,16% -14,11% 42,15% -29,44% 49,82% 128,34% -%
Du Pont-modellen 6,12% 5,15% 1,45% -4,08% 7,77% 16,90% 13,49% 8,90% 41,74% 3,74%
Vinstmarginal 1,76% 2,67% 0,39% -1,16% 2,49% 5,81% 7,09% 1,60% 10,98% 1,73%
Bruttovinstmarginal 13,39% 15,37% 11,11% 12,24% 22,56% 18,65% 14,02% 17,87% 19,67% 28,60%
Rörelsekapital/omsättning 7,03% 9,73% 0,63% 0,65% 4,63% 3,92% 6,87% 5,52% 8,32% 1,90%
Soliditet 3,20% 1,49% 2,21% 2,07% 12,12% 9,56% 11,42% 28,65% 30,72% 4,11%
Kassalikviditet 131,36% 121,69% 102,40% 97,29% 110,05% 89,57% 98,08% 132,90% 147,64% 104,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...