Visa allt om Gripsvik Aktiebolag
Visa allt om Gripsvik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 343 0 0
Övrig omsättning - 450 - - - 2 - 52 - -
Rörelseresultat (EBIT) -686 447 0 0 0 2 -40 26 -45 -53
Resultat efter finansnetto -686 447 0 0 0 2 -40 24 -45 -53
Årets resultat -686 447 0 0 0 2 -40 24 -45 -53
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800
Omsättningstillgångar 482 1 168 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 215 1 038 1 038
Tillgångar 482 1 168 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 215 1 838 1 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 301 987 540 540 540 540 538 578 -31 13
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 180 180 540 540 540 540 542 638 1 870 1 824
Skulder och eget kapital 482 1 168 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 215 1 838 1 838
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - 237 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - - 70 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 450 0 0 0 2 0 395 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 - - 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 343 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 307 - -
Rörelseresultat, EBITDA -686 447 0 0 0 2 -40 26 -45 -53
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 2,14% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 7,58% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 168,22% -% -%
Soliditet 62,45% 84,50% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 49,81% 47,57% -1,69% 0,71%
Kassalikviditet 267,78% 648,89% 200,00% 200,00% 200,00% 200,00% 199,26% 190,44% 55,51% 56,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...