Visa allt om Swedaudit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 228 384 891 846 769 920 593 1 048 605 1 326
Övrig omsättning - 5 - - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -95 3 63 22 2 40 -17 136 5 112
Resultat efter finansnetto -113 -11 49 -1 -14 34 -40 123 -5 105
Årets resultat -102 0 27 1 3 15 -8 130 1 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 324 84 112 0 5 4 10 34 54 53
Omsättningstillgångar 447 853 849 797 780 795 698 833 574 649
Tillgångar 770 937 961 797 785 799 708 867 628 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 152 152 125 125 131 116 304 264 328
Obeskattade reserver 0 11 24 10 15 35 24 57 119 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 699 679 643 594 562 523 514 308 177 110
Kortfristiga skulder 22 94 142 67 84 110 53 198 69 136
Skulder och eget kapital 770 937 961 797 785 799 708 867 628 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 122 142 122 259 122 181 141 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - 41 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 74 163 0 0 0 8 83 53 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 19 22 21 21 26 14 48 31 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 10 0 180 90 65
Omsättning 228 389 891 846 770 920 593 1 048 605 1 326
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 228 384 - - 769 920 593 1 048 605 1 326
Personalkostnader per anställd (tkr) 52 102 - - 165 294 128 349 189 429
Rörelseresultat, EBITDA -67 31 91 22 6 45 7 156 25 128
Nettoomsättningförändring -40,62% -56,90% 5,32% 10,01% -16,41% 55,14% -43,42% 73,22% -54,37% -%
Du Pont-modellen -12,34% 0,43% 7,28% 2,76% 1,02% 5,26% -1,98% 15,80% 0,96% 16,07%
Vinstmarginal -41,67% 1,04% 7,86% 2,60% 1,04% 4,57% -2,36% 13,07% 0,99% 8,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,66% 95,52% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 186,40% 197,66% 79,35% 86,29% 90,51% 74,46% 108,77% 60,59% 83,47% 38,69%
Soliditet 6,49% 17,14% 17,76% 16,61% 17,33% 19,62% 18,88% 39,80% 55,68% 59,87%
Kassalikviditet 2 031,82% 907,45% 597,89% 1 189,55% 928,57% 722,73% 1 316,98% 420,71% 831,88% 477,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...