Visa allt om Tomas Magnusson Elektronik AB
Visa allt om Tomas Magnusson Elektronik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 404 523 1 239 1 356 1 302 1 389 1 312 1 256 1 204 876
Övrig omsättning - - - - 40 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 362 -452 289 412 375 277 283 281 99 0
Resultat efter finansnetto 365 -309 328 507 305 314 334 282 99 0
Årets resultat 213 6 254 308 126 182 183 166 158 40
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 68 0 0 0 40 64 92 24 36
Omsättningstillgångar 1 421 1 538 1 717 1 550 1 344 1 238 1 178 967 861 843
Tillgångar 1 472 1 606 1 717 1 550 1 344 1 278 1 242 1 059 885 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 630 774 670 505 510 456 398 364 307
Obeskattade reserver 331 240 558 557 446 346 281 196 145 269
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 566 736 385 323 393 423 506 465 375 303
Skulder och eget kapital 1 472 1 606 1 717 1 550 1 344 1 278 1 242 1 059 885 879
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 464 416 504 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 478 400 399 392 420 526 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 347 323 323 321 319 347 333 332 358 298
Utdelning till aktieägare 209 269 150 150 143 130 128 125 132 100
Omsättning 1 404 523 1 239 1 356 1 342 1 389 1 312 1 256 1 204 876
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 404 523 1 239 1 356 1 302 1 389 1 312 1 256 1 204 876
Personalkostnader per anställd (tkr) 855 779 776 750 775 913 834 778 880 635
Rörelseresultat, EBITDA 379 -435 289 412 375 301 311 313 111 12
Nettoomsättningförändring 168,45% -57,79% -8,63% 4,15% -6,26% 5,87% 4,46% 4,32% 37,44% -%
Du Pont-modellen 24,86% -19,30% 19,22% 32,71% 27,90% 24,57% 26,89% 26,63% 11,19% 0,11%
Vinstmarginal 26,07% -59,27% 26,63% 37,39% 28,80% 22,61% 25,46% 22,45% 8,22% 0,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,90% 153,35% 107,51% 90,49% 73,04% 58,68% 51,22% 39,97% 40,37% 61,64%
Soliditet 56,53% 50,88% 70,43% 69,71% 62,03% 59,86% 53,39% 50,91% 52,93% 56,96%
Kassalikviditet 251,06% 208,97% 445,97% 479,88% 341,98% 292,67% 232,81% 207,96% 229,60% 278,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...