Visa allt om Vanco Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-01 2007-01
Nettoomsättning 12 006 14 682 12 290 13 492 13 713 17 484 17 110 24 148 14 540 7 910
Övrig omsättning 284 712 30 116 1 286 1 807 147 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 230 939 -397 616 588 793 777 1 760 1 073
Resultat efter finansnetto 58 156 37 129 217 570 203 492 1 724 1 032
Årets resultat 10 81 32 129 141 416 150 344 1 240 733
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-01 2007-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 297 5 049 7 390 8 503 13 025 10 884 16 113 12 523 19 516 4 947
Tillgångar 7 297 5 049 7 390 8 503 13 025 10 884 16 113 12 523 19 516 4 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 196 4 187 4 106 4 074 3 945 3 805 3 389 3 239 2 895 1 655
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 101 863 3 284 4 429 9 080 7 080 12 724 9 285 16 621 3 292
Skulder och eget kapital 7 297 5 049 7 390 8 503 13 025 10 884 16 113 12 523 19 516 4 947
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-01
2007-01
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 150 199 532 565 587 589 742 1 250 948 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 675 62 211 213 205 200 265 447 329 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 290 15 394 12 320 13 608 14 999 19 291 17 257 24 148 14 540 7 910
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 006 - 12 290 13 492 13 713 17 484 17 110 12 074 7 270 3 955
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 825 - 761 831 827 789 1 007 849 639 516
Rörelseresultat, EBITDA 84 230 939 -397 616 588 793 957 1 760 1 073
Nettoomsättningförändring -18,23% 19,46% -8,91% -1,61% -21,57% 2,19% -29,15% 66,08% 83,82% -%
Du Pont-modellen 0,89% 4,65% 17,40% 1,93% 5,13% 5,88% 4,92% 6,65% 9,06% 21,81%
Vinstmarginal 0,54% 1,60% 10,46% 1,22% 4,87% 3,66% 4,63% 3,45% 12,16% 13,64%
Bruttovinstmarginal 30,12% 31,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,95% 28,51% 33,41% 30,20% 28,77% 21,76% 19,81% 13,41% 19,91% 20,92%
Soliditet 57,50% 82,93% 55,56% 47,91% 30,29% 34,96% 21,03% 25,86% 14,83% 33,45%
Kassalikviditet 235,31% 585,05% 225,03% 191,98% 143,45% 153,73% 126,63% 134,87% 117,42% 150,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...