Visa allt om Vanco Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-01 2007-01 2006-01
Nettoomsättning 14 682 12 290 13 492 13 713 17 484 17 110 24 148 14 540 7 910 2 872
Övrig omsättning 712 30 116 1 286 1 807 147 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 230 939 -397 616 588 793 777 1 760 1 073 375
Resultat efter finansnetto 156 37 129 217 570 203 492 1 724 1 032 327
Årets resultat 81 32 129 141 416 150 344 1 240 733 232
Balansräkningar (tkr)
2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-01 2007-01 2006-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 049 7 390 8 503 13 025 10 884 16 113 12 523 19 516 4 947 1 906
Tillgångar 5 049 7 390 8 503 13 025 10 884 16 113 12 523 19 516 4 947 1 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 187 4 106 4 074 3 945 3 805 3 389 3 239 2 895 1 655 923
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 863 3 284 4 429 9 080 7 080 12 724 9 285 16 621 3 292 984
Skulder och eget kapital 5 049 7 390 8 503 13 025 10 884 16 113 12 523 19 516 4 947 1 906
Löner & utdelning (tkr)
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-01
2007-01
2006-01
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 199 532 565 587 589 742 1 250 948 736 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 62 211 213 205 200 265 447 329 257 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 394 12 320 13 608 14 999 19 291 17 257 24 148 14 540 7 910 2 872
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 12 290 13 492 13 713 17 484 17 110 12 074 7 270 3 955 2 872
Personalkostnader per anställd (tkr) - 761 831 827 789 1 007 849 639 516 623
Rörelseresultat, EBITDA 230 939 -397 616 588 793 957 1 760 1 073 375
Nettoomsättningförändring 19,46% -8,91% -1,61% -21,57% 2,19% -29,15% 66,08% 83,82% 175,42% -%
Du Pont-modellen 4,65% 17,40% 1,93% 5,13% 5,88% 4,92% 6,65% 9,06% 21,81% 19,73%
Vinstmarginal 1,60% 10,46% 1,22% 4,87% 3,66% 4,63% 3,45% 12,16% 13,64% 13,09%
Bruttovinstmarginal 31,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,51% 33,41% 30,20% 28,77% 21,76% 19,81% 13,41% 19,91% 20,92% 32,10%
Soliditet 82,93% 55,56% 47,91% 30,29% 34,96% 21,03% 25,86% 14,83% 33,45% 48,43%
Kassalikviditet 585,05% 225,03% 191,98% 143,45% 153,73% 126,63% 134,87% 117,42% 150,27% 193,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...