Visa allt om M. Josefsson Konsult AB
Visa allt om M. Josefsson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 071 1 428 1 578 1 218 963 1 017 479 153 186 162
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 972 798 898 714 430 533 28 -14 -3 31
Resultat efter finansnetto 985 811 921 744 451 537 29 -5 2 31
Årets resultat 763 955 528 411 333 395 22 -4 0 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 8 11 0
Omsättningstillgångar 3 071 2 140 1 803 2 004 1 593 1 207 618 279 436 287
Tillgångar 3 071 2 140 1 803 2 004 1 593 1 207 624 287 447 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 585 1 821 866 1 268 857 524 130 107 111 211
Obeskattade reserver 0 0 423 186 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 487 319 514 550 736 683 494 179 334 76
Skulder och eget kapital 3 071 2 140 1 803 2 004 1 593 1 207 624 287 447 287
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 480 300 320 180 180 120 202 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 80 31 33 18 18 12 21 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 930 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 071 1 428 1 578 1 218 963 1 017 479 153 186 162
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 036 1 428 1 578 1 218 963 1 017 479 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 370 394 213 216 148 233 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 972 798 898 714 430 533 31 -11 -1 31
Nettoomsättningförändring 45,03% -9,51% 29,56% 26,48% -5,31% 112,32% 213,07% -17,74% 14,81% -%
Du Pont-modellen 32,07% 37,90% 51,08% 37,18% 28,31% 44,49% 4,65% -1,74% 0,45% 10,80%
Vinstmarginal 47,56% 56,79% 58,37% 61,17% 46,83% 52,80% 6,05% -3,27% 1,08% 19,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 124,77% 127,52% 81,69% 119,38% 88,99% 51,52% 25,89% 65,36% 54,84% 130,25%
Soliditet 84,17% 85,09% 66,33% 70,11% 53,80% 43,41% 20,83% 37,28% 24,83% 73,52%
Kassalikviditet 630,60% 670,85% 350,78% 364,36% 216,44% 176,72% 125,10% 155,87% 130,54% 377,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...