Visa allt om Fredrik Hagstedt totalservice AB
Visa allt om Fredrik Hagstedt totalservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 121 523 562 318 390 712 1 850 2 969 2 775 3 026
Övrig omsättning - - - - - - 32 6 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 543 324 216 3 8 2 -237 25 -309 46
Resultat efter finansnetto 540 324 203 -313 -274 -185 -422 -191 -327 43
Årets resultat 540 324 203 -313 -274 -185 -422 -191 -327 43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 48 8 4 904 5 147 5 397 5 634 5 441 3 577 29
Omsättningstillgångar 475 197 258 -40 35 49 365 591 1 133 535
Tillgångar 613 246 266 4 864 5 182 5 446 5 999 6 033 4 710 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 -396 -720 -923 -610 -337 -151 271 161 338
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 123 398 698 853 4 785 4 933 5 068 5 353 4 257 0
Kortfristiga skulder 321 244 288 4 934 1 007 849 1 082 409 291 225
Skulder och eget kapital 613 246 266 4 864 5 182 5 446 5 999 6 033 4 710 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 81 219 227 244 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 72 56 0 0 0 73 368 470 272 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 12 18 0 0 0 31 176 251 166 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 121 523 562 318 390 712 1 882 2 975 2 799 3 026
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 121 523 - - - 356 617 990 925 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) 91 78 - - - 50 255 252 228 258
Rörelseresultat, EBITDA 586 337 232 246 258 226 -6 170 -230 61
Nettoomsättningförändring 114,34% -6,94% 76,73% -18,46% -45,22% -61,51% -37,69% 6,99% -8,29% -%
Du Pont-modellen 88,58% 131,71% 81,58% 0,06% 0,15% 0,07% -3,95% 0,46% -6,54% 8,33%
Vinstmarginal 48,44% 61,95% 38,61% 0,94% 2,05% 0,56% -12,81% 0,94% -11,10% 1,55%
Bruttovinstmarginal 84,92% 89,48% 96,44% 99,69% 98,46% 86,52% 66,70% 46,04% 30,52% 28,78%
Rörelsekapital/omsättning 13,74% -8,99% -5,34% -1 564,15% -249,23% -112,36% -38,76% 6,13% 30,34% 10,24%
Soliditet 27,57% -160,98% -270,68% -18,98% -11,77% -6,19% -2,52% 4,49% 3,42% 59,93%
Kassalikviditet 142,37% 73,77% 89,58% -0,85% 3,48% 5,54% 31,33% 103,91% 325,09% 151,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...