Visa allt om B-E Trailer Sweden AB
Visa allt om B-E Trailer Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 768 3 480 4 038 4 147 9 973 8 173 3 346 7 998 1 889 1 031
Övrig omsättning 231 1 - - - - - - - 39
Rörelseresultat (EBIT) 784 245 187 -87 -36 933 -449 655 -114 16
Resultat efter finansnetto 762 179 141 -103 -53 919 -469 634 -132 -3
Årets resultat 285 139 141 -103 -53 811 -469 634 -132 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 924 1 331 405 13 18 59 81 107 200 266
Omsättningstillgångar 1 843 673 1 736 1 135 1 853 1 601 659 1 466 537 527
Tillgångar 2 768 2 004 2 140 1 148 1 871 1 660 740 1 573 736 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 396 1 111 972 831 934 987 176 645 11 142
Obeskattade reserver 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 318 544 565 0 0 0 0 34 93 276
Kortfristiga skulder 660 349 604 317 937 672 564 894 633 375
Skulder och eget kapital 2 768 2 004 2 140 1 148 1 871 1 660 740 1 573 736 793
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 254 238 120 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 239 237 247 240 233 0 0 15 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 78 81 86 77 83 78 47 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 999 3 481 4 038 4 147 9 973 8 173 3 346 7 998 1 889 1 070
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 768 3 480 4 038 4 147 9 973 8 173 3 346 7 998 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 315 333 326 314 342 307 200 - -
Rörelseresultat, EBITDA 834 323 229 -82 -20 948 -423 813 -48 151
Nettoomsättningförändring 65,75% -13,82% -2,63% -58,42% 22,02% 144,26% -58,16% 323,40% 83,22% -%
Du Pont-modellen 28,36% 12,28% 8,79% -7,58% -1,92% 56,20% -60,68% 41,70% -15,35% 2,14%
Vinstmarginal 13,61% 7,07% 4,66% -2,10% -0,36% 11,42% -13,42% 8,20% -5,98% 1,65%
Bruttovinstmarginal 23,79% 30,95% 23,58% 15,65% 8,44% 19,63% 6,49% 20,71% 20,28% 31,23%
Rörelsekapital/omsättning 20,51% 9,31% 28,03% 19,73% 9,18% 11,37% 2,84% 7,15% -5,08% 14,74%
Soliditet 61,54% 55,44% 45,42% 72,39% 49,92% 59,46% 23,78% 41,00% 1,49% 17,91%
Kassalikviditet 279,24% 192,84% 121,19% 124,92% 118,89% 128,27% 7,98% 122,48% 11,69% 56,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...