Visa allt om Fastighetsskötsel Enköping AB
Visa allt om Fastighetsskötsel Enköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 333 7 775 7 082 7 290 5 374 4 518 3 069 2 333 2 172 2 193
Övrig omsättning 999 510 210 185 208 41 - 95 126 176
Rörelseresultat (EBIT) 320 304 57 64 63 44 472 -34 295 455
Resultat efter finansnetto 313 289 35 33 52 44 472 -33 295 454
Årets resultat 186 170 26 24 29 32 20 -33 3 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 703 381 850 831 1 073 306 151 70 100 42
Omsättningstillgångar 2 226 1 906 1 413 1 831 1 638 1 787 1 091 503 516 745
Tillgångar 2 929 2 287 2 263 2 662 2 710 2 093 1 242 573 616 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 636 449 279 253 230 201 168 148 181 179
Obeskattade reserver 182 107 37 37 37 24 24 24 24 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 137 317 403 641 86 0 0 0 317
Kortfristiga skulder 2 111 1 594 1 629 1 969 1 803 1 782 1 050 401 411 268
Skulder och eget kapital 2 929 2 287 2 263 2 662 2 710 2 093 1 242 573 616 787
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 120 120 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 3 621 3 029 2 576 2 402 1 716 1 027 763 972 662 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 1 238 1 052 964 893 605 376 310 371 291 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 332 8 285 7 292 7 475 5 582 4 559 3 069 2 428 2 298 2 369
Nyckeltal
Antal anställda 11 9 8 7 6 5 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 667 864 885 1 041 896 904 767 583 724 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 458 445 475 409 305 299 368 365 345
Rörelseresultat, EBITDA 560 773 322 298 197 141 519 -4 327 469
Nettoomsättningförändring -5,68% 9,79% -2,85% 35,65% 18,95% 47,21% 31,55% 7,41% -0,96% -%
Du Pont-modellen 10,93% 13,29% 2,52% 2,40% 2,32% 2,10% 38,00% -5,76% 48,05% 57,81%
Vinstmarginal 4,36% 3,91% 0,80% 0,88% 1,17% 0,97% 15,38% -1,41% 13,63% 20,75%
Bruttovinstmarginal 87,84% 89,07% 91,82% 91,59% 89,67% 84,97% 84,72% 84,78% 86,28% 83,99%
Rörelsekapital/omsättning 1,57% 4,01% -3,05% -1,89% -3,07% 0,11% 1,34% 4,37% 4,83% 21,75%
Soliditet 26,56% 23,28% 13,60% 10,53% 9,49% 10,45% 14,95% 28,84% 32,19% 24,94%
Kassalikviditet 103,55% 117,06% 84,10% 92,13% 89,96% 99,49% 102,57% 121,45% 121,65% 272,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...