Visa allt om Konvoj Utveckling AB
Visa allt om Konvoj Utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 280 427 438 395 1 599 1 987 946 1 307 1 030 1 667
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 174 -15 -95 340 314 160 31 -106 383
Resultat efter finansnetto -42 171 -18 -93 340 312 155 23 -111 381
Årets resultat -42 157 -18 -93 249 227 113 14 -15 201
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 67 88 0 23 45 68 90 122 21
Omsättningstillgångar 254 291 237 324 641 571 407 246 344 682
Tillgångar 299 358 325 324 664 616 475 337 465 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 261 104 122 359 290 223 123 174 314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 51 68 0 28 61 78 93 105 0
Kortfristiga skulder 231 47 153 202 277 266 174 121 186 291
Skulder och eget kapital 299 358 325 324 664 616 475 337 465 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 102 - 157 179 294 388 306 514 385 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 10 0 20 18 150 206 176 243 180 240
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 143 180 110 13 65 125
Omsättning 280 427 438 395 1 599 1 987 946 1 307 1 030 1 667
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 280 - 438 395 1 599 1 987 946 1 307 1 030 1 667
Personalkostnader per anställd (tkr) 112 - 177 201 444 594 485 788 566 885
Rörelseresultat, EBITDA -18 196 5 -72 363 337 183 62 -75 405
Nettoomsättningförändring -34,43% -2,51% 10,89% -75,30% -19,53% 110,04% -27,62% 26,89% -38,21% -%
Du Pont-modellen -13,38% 48,88% -4,31% -28,09% 51,81% 50,97% 33,68% 9,20% -22,58% 54,48%
Vinstmarginal -14,29% 40,98% -3,20% -23,04% 21,51% 15,80% 16,91% 2,37% -10,19% 22,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,83% 99,32% 90,89% 71,42% 69,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,21% 57,14% 19,18% 30,89% 22,76% 15,35% 24,63% 9,56% 15,34% 23,46%
Soliditet 22,74% 72,91% 32,00% 37,65% 54,07% 47,08% 46,95% 36,50% 37,42% 54,70%
Kassalikviditet 109,96% 619,15% 154,90% 160,40% 231,41% 214,66% 233,91% 203,31% 184,95% 234,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...