Visa allt om Nordic Medical Manufacturing AB
Visa allt om Nordic Medical Manufacturing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 535 702 1 008 945 17 30 30 4 9 572
Övrig omsättning - - 2 - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 19 52 95 23 -5 1 15 -5 -4 -2
Resultat efter finansnetto 14 44 77 12 -5 1 15 -5 -4 -8
Årets resultat 11 38 77 12 -5 1 15 -5 -4 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 64 82 79 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 313 349 456 545 11 23 20 2 12 19
Tillgångar 359 413 538 624 11 23 20 2 12 19
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 245 235 197 120 8 13 13 -3 2 6
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 20 19 40 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 159 323 464 3 9 8 4 10 13
Skulder och eget kapital 359 413 538 624 11 23 20 2 12 19
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 20 0 0 0 0 0 0 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 7 0 0 0 0 0 0 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 535 702 1 010 945 17 30 30 4 9 576
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 572
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 26
Rörelseresultat, EBITDA 37 70 112 35 -5 1 15 -5 -4 0
Nettoomsättningförändring -23,79% -30,36% 6,67% 5 458,82% -43,33% 0,00% 650,00% -55,56% -98,43% -%
Du Pont-modellen 5,29% 12,59% 17,66% 3,69% -45,45% 4,35% 75,00% -250,00% -33,33% -10,53%
Vinstmarginal 3,55% 7,41% 9,42% 2,43% -29,41% 3,33% 50,00% -125,00% -44,44% -0,35%
Bruttovinstmarginal 42,62% 47,58% 48,31% 23,81% 0,00% 13,33% 73,33% 100,00% 44,44% 19,41%
Rörelsekapital/omsättning 39,07% 27,07% 13,19% 8,57% 47,06% 46,67% 40,00% -50,00% 22,22% 1,05%
Soliditet 68,25% 56,90% 36,62% 19,23% 72,73% 56,52% 65,00% -150,00% 16,67% 31,58%
Kassalikviditet 66,35% 80,50% 63,78% 43,75% 366,67% 255,56% 250,00% 50,00% 120,00% 146,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...