Visa allt om Greenwind AB
Visa allt om Greenwind AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 921 979 1 126 1 023 1 720 1 888 1 704 1 963 828 1 741
Övrig omsättning - - - - - 8 - 55 73 -
Rörelseresultat (EBIT) -45 155 -25 -38 759 1 022 612 1 005 197 833
Resultat efter finansnetto -21 159 -17 -7 769 1 016 568 596 -124 478
Årets resultat 0 0 0 0 1 047 74 0 -4 323 0 271
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 856 6 510 7 164 9 818 8 471 9 125 9 778 10 431 11 086 12 176
Omsättningstillgångar 548 1 307 530 136 1 175 330 634 6 644 420 423
Tillgångar 6 404 7 817 7 694 9 954 9 647 9 455 10 412 17 075 11 506 12 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 699 699 699 699 699 699 699 702 597
Obeskattade reserver 4 955 5 609 6 257 6 911 7 558 8 209 7 293 6 724 128 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 550
Kortfristiga skulder 749 1 509 737 2 344 1 390 547 2 420 9 652 10 676 1 255
Skulder och eget kapital 6 404 7 817 7 694 9 954 9 647 9 455 10 412 17 075 11 506 12 598
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Omsättning 921 979 1 126 1 023 1 720 1 896 1 704 2 018 901 1 741
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 609 809 629 616 1 412 1 675 1 265 1 659 633 1 487
Nettoomsättningförändring -5,92% -13,06% 10,07% -40,52% -8,90% 10,80% -13,19% 137,08% -% -%
Du Pont-modellen -0,33% 2,03% -0,22% -0,07% 7,97% 10,83% 5,91% 6,01% 1,72% 6,61%
Vinstmarginal -2,28% 16,24% -1,51% -0,68% 44,71% 54,24% 36,09% 52,32% 23,91% 47,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 87,44% 60,83% 100,00% 100,00% 100,00% 99,12% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,82% -20,63% -18,38% -215,84% -12,50% -11,49% -104,81% -153,23% -1 238,65% -47,79%
Soliditet 71,27% 64,91% 72,52% 58,19% 64,99% 71,38% 58,34% 32,45% 6,90% 5,86%
Kassalikviditet 73,16% 86,61% 71,91% 5,80% 84,53% 60,33% 26,20% 68,84% 3,93% 33,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...