Visa allt om Secure Logistics Sweden AB
Visa allt om Secure Logistics Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 190 371 69 122 24 96
Övrig omsättning - - - 100 400 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -12 -3 37 175 221 -90 60 -128 -41
Resultat efter finansnetto -8 -20 -32 -7 133 213 -72 8 -264 -41
Årets resultat -8 -20 -32 -7 133 213 -72 8 -264 -41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 018 2 952 2 894 2 860 2 233 948 444 370 302 104
Omsättningstillgångar 228 212 223 236 546 390 129 34 13 0
Tillgångar 3 246 3 163 3 117 3 095 2 778 1 338 573 404 316 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 698 705 726 758 765 631 419 -626 -634 -370
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 160 400 400 0 262 262 253
Kortfristiga skulder 2 548 2 457 2 392 2 178 1 614 306 155 768 688 220
Skulder och eget kapital 3 246 3 163 3 117 3 095 2 778 1 338 573 404 316 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 4 8 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 2 1 3 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 100 590 371 69 122 24 96
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 190 371 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 8 5 11 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -12 -3 37 175 221 -48 60 -39 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -48,79% 437,68% -% 408,33% -75,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 6,30% 16,52% -12,57% 14,85% -40,51% -39,42%
Vinstmarginal -% -% -% -% 92,11% 59,57% -104,35% 49,18% -533,33% -42,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -562,11% 22,64% -37,68% -601,64% -2 812,50% -229,17%
Soliditet 21,50% 22,29% 23,29% 24,49% 27,54% 47,16% 73,12% -154,95% -200,63% -355,77%
Kassalikviditet 8,95% 8,63% 9,32% 10,84% 33,83% 127,45% 83,23% 4,43% 1,89% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...