Visa allt om Fastighets AB Fjällämeln
Visa allt om Fastighets AB Fjällämeln

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 176 554 50 540 720 720 800 675 810 1 020
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 776 37 -239 191 327 361 594 426 585 689
Resultat efter finansnetto 542 -187 -485 -100 36 2 604 304 62 150 539
Årets resultat 542 -187 -485 -100 1 2 566 18 43 107 652
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 777 8 938 9 070 9 173 9 276 11 487 12 463 12 566 12 669 13 001
Omsättningstillgångar 989 165 186 157 344 70 61 252 13 23
Tillgångar 9 765 9 102 9 256 9 331 9 620 11 557 - 12 818 12 682 13 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 130 316 301 401 3 500 934 916 873 766
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 402 8 650 7 819 7 904 8 028 7 395 11 216 11 458 11 290 11 546
Kortfristiga skulder 692 323 1 121 1 126 1 191 662 374 443 518 712
Skulder och eget kapital 9 765 9 102 9 256 9 331 9 620 11 557 - 12 818 12 682 13 024
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 69 98 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 22 31 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0
Omsättning 1 176 554 50 540 720 720 800 675 810 1 020
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 176 554 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 40 74 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 937 169 -136 294 430 464 697 529 688 781
Nettoomsättningförändring 112,27% 1 008,00% -90,74% -25,00% 0,00% -10,00% 18,52% -16,67% -20,59% -%
Du Pont-modellen 7,95% 0,41% -2,58% 2,05% 3,40% 24,42% -% 4,03% 4,61% 6,83%
Vinstmarginal 65,99% 6,68% -478,00% 35,37% 45,42% 391,94% 74,38% 76,44% 72,22% 87,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,26% -28,52% -1 870,00% -179,44% -117,64% -82,22% -39,12% -28,30% -62,35% -67,55%
Soliditet 6,87% 1,43% 3,41% 3,23% 4,17% 30,28% -% 7,15% 6,88% 5,88%
Kassalikviditet 142,92% 51,08% 16,59% 13,94% 28,88% 10,57% 16,31% 56,88% 2,51% 3,23%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...