Visa allt om Inveniro AB
Visa allt om Inveniro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 74 81 227 551 389 0 0 719 31 118
Övrig omsättning - - - 19 - - - - - 506
Rörelseresultat (EBIT) -10 -110 -66 -1 173 -1 172 -1 513 -3 471 -195 -91 229
Resultat efter finansnetto -14 -110 -66 -1 179 -1 173 -1 513 -3 482 -204 -146 -32
Årets resultat -14 540 511 -1 179 -1 007 -1 450 -3 482 -204 -55 -32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 511 3 022 4 533 7 554 7 383 101
Omsättningstillgångar 1 293 2 080 3 261 2 551 1 451 539 298 690 429 180
Tillgångar 1 293 2 080 3 261 2 551 2 962 3 560 4 831 8 244 7 812 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 391 1 155 2 366 1 855 2 135 2 677 3 949 7 431 7 634 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 687 600 600 600 600 635 600 600 0 16
Kortfristiga skulder 213 326 295 96 228 248 282 213 177 159
Skulder och eget kapital 1 293 2 080 3 261 2 551 2 962 3 560 4 831 8 244 7 812 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 1 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 70 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 74 81 227 570 389 0 0 719 31 624
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -110 -66 338 339 -2 -450 -193 -91 229
Nettoomsättningförändring -8,64% -64,32% -58,80% 41,65% -% -% -100,00% 2 219,35% -73,73% -%
Du Pont-modellen -0,77% -5,29% -2,02% -45,98% -39,57% -% -% -2,37% -1,16% 81,49%
Vinstmarginal -13,51% -135,80% -29,07% -212,89% -301,29% -% -% -27,12% -293,55% 194,07%
Bruttovinstmarginal 59,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 459,46% 2 165,43% 1 306,61% 445,55% 314,40% -% -% 66,34% 812,90% 17,80%
Soliditet 30,24% 55,53% 72,55% 72,72% 72,08% 75,20% 81,74% 90,14% 97,72% 37,37%
Kassalikviditet 599,06% 638,04% 1 080,00% 2 657,29% 636,40% 217,34% 105,67% 323,94% 242,37% 113,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...