Visa allt om Per Höglund Bensin & Service AB
Visa allt om Per Höglund Bensin & Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 8 276 9 636 28 974 31 683 29 875
Övrig omsättning - 27 - 30 59 1 404 687 492 183 263
Rörelseresultat (EBIT) -24 4 -6 -8 -29 1 048 468 290 619 872
Resultat efter finansnetto -18 277 241 117 26 1 056 468 297 635 883
Årets resultat 82 195 139 60 16 655 267 129 475 609
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 57 604 776 443 637
Omsättningstillgångar 1 401 1 622 1 540 1 740 1 663 2 577 2 093 1 760 2 260 2 013
Tillgångar 1 401 1 622 1 540 1 740 1 663 2 634 2 696 2 536 2 703 2 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 917 893 1 124 1 064 1 648 1 844 1 577 1 448 1 273
Obeskattade reserver 478 605 580 520 489 489 326 225 109 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 99 68 96 111 497 527 735 1 146 1 237
Skulder och eget kapital 1 401 1 622 1 540 1 740 1 663 2 634 2 696 2 536 2 703 2 650
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 375 390 360 350 320
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 930 1 074 1 084 1 064 959
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 17 497 554 661 620 578
Utdelning till aktieägare 160 160 170 370 0 600 850 0 0 300
Omsättning 0 27 0 30 61 9 680 10 323 29 466 31 866 30 138
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 655 1 927 5 795 6 337 5 975
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 364 423 481 466 426
Rörelseresultat, EBITDA -24 4 -6 -8 -29 1 268 685 472 787 1 032
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -99,98% -14,11% -66,74% -8,55% 6,05% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 1,68% 40,09% 17,36% 11,71% 23,53% 33,36%
Vinstmarginal -% -% -% -% 1 400,00% 12,76% 4,86% 1,03% 2,01% 2,96%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -450,00% 41,69% 41,12% 16,10% 17,50% 18,55%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 77 600,00% 25,13% 16,25% 3,54% 3,52% 2,60%
Soliditet 86,57% 85,63% 87,36% 86,62% 85,65% 76,25% 77,31% 68,57% 56,47% 51,87%
Kassalikviditet 1 687,95% 1 638,38% 2 264,71% 1 812,50% 1 498,20% 518,51% 317,84% 179,32% 109,95% 97,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...