Visa allt om CS Inredningar AB
Visa allt om CS Inredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 075 3 291 3 065 2 830 2 898 2 988 2 620 8 135 4 850 10 796
Övrig omsättning 1 - 10 55 11 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 44 356 291 65 -156 -306 -309 272 -522 487
Resultat efter finansnetto 92 375 291 64 -158 -308 -308 273 -519 501
Årets resultat 77 375 291 64 -158 -308 -298 252 -241 266
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 9 20 36 47 68 53
Omsättningstillgångar 394 1 752 738 656 781 357 1 061 1 168 932 2 308
Tillgångar 394 1 752 738 656 790 377 1 097 1 214 1 000 2 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 664 389 99 35 192 500 798 546 962
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 9 0 279
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 103 1 088 349 557 755 185 597 407 455 1 121
Skulder och eget kapital 394 1 752 738 656 790 377 1 097 1 214 1 000 2 362
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 57 - 0 - 0 505 466 643 603 637
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 159 1 456 311 380 0 0 0 119 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 6 16 16 100 121 147 129 143 225 277
Utdelning till aktieägare 0 450 100 0 0 0 0 0 0 175
Omsättning 1 076 3 291 3 075 2 885 2 909 2 988 2 620 8 135 4 850 10 797
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 075 3 291 3 065 1 415 1 449 1 494 1 310 4 068 2 425 5 398
Personalkostnader per anställd (tkr) 67 180 186 209 254 330 303 408 483 474
Rörelseresultat, EBITDA 44 356 291 69 -145 -290 -293 290 -500 502
Nettoomsättningförändring -67,34% 7,37% 8,30% -2,35% -3,01% 14,05% -67,79% 67,73% -55,08% -%
Du Pont-modellen 23,35% 21,46% 39,57% 9,91% -19,75% -81,17% -27,99% 23,39% -51,30% 21,34%
Vinstmarginal 8,56% 11,43% 9,53% 2,30% -5,38% -10,24% -11,72% 3,49% -10,58% 4,67%
Bruttovinstmarginal 21,67% 22,58% 20,59% 18,41% 18,50% 18,47% 19,27% 17,75% 14,95% 16,14%
Rörelsekapital/omsättning 27,07% 20,18% 12,69% 3,50% 0,90% 5,76% 17,71% 9,35% 9,84% 10,99%
Soliditet 73,86% 37,90% 52,71% 15,09% 4,43% 50,93% 45,58% 66,27% 54,60% 49,23%
Kassalikviditet 373,79% 159,65% 207,16% 114,18% 101,99% 183,24% 175,21% 281,08% 198,68% 204,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...