Visa allt om Chicco Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 19 606 12 518 11 923 10 103 8 793 7 781 7 319 7 254 6 380 5 615
Övrig omsättning - 75 29 48 27 - - - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 580 1 855 1 794 795 592 304 386 640 658 320
Resultat efter finansnetto 7 320 1 876 1 794 796 592 308 384 639 611 252
Årets resultat 6 096 3 684 1 994 1 718 1 077 497 404 180 164 19
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 670 1 577 787 998 1 209 1 383 1 682 1 873 2 017 1 605
Omsättningstillgångar 5 304 3 966 4 063 2 551 1 680 1 205 900 504 442 421
Tillgångar 7 974 5 542 4 850 3 549 2 889 2 588 2 581 2 377 2 459 2 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 196 3 784 2 095 1 819 1 181 604 527 473 261 97
Obeskattade reserver 765 0 1 329 408 750 1 048 1 199 992 617 234
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 42 46 62 80 96 112 277 592
Kortfristiga skulder 1 014 1 758 1 384 1 275 896 856 759 800 1 305 1 104
Skulder och eget kapital 7 974 5 542 4 850 3 549 2 889 2 588 2 581 2 377 2 459 2 026
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 372 372 368 360 330 0 260 220 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 891 2 716 2 622 2 326 1 976 1 609 1 732 1 433 1 075 1 070
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 443 828 658 729 657 438 590 546 381 414
Utdelning till aktieägare 4 520 3 684 1 995 1 718 1 080 500 420 350 0 0
Omsättning 19 606 12 593 11 952 10 151 8 820 7 781 7 319 7 254 6 401 5 615
Nyckeltal
Antal anställda 10 13 12 11 10 8 7 7 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 961 963 994 918 879 973 1 046 1 036 1 063 702
Personalkostnader per anställd (tkr) 642 303 315 312 299 310 337 324 283 207
Rörelseresultat, EBITDA 2 728 2 068 2 007 1 008 805 514 620 816 832 497
Nettoomsättningförändring -% 4,99% 18,01% 14,90% 13,01% 6,31% 0,90% 13,70% 13,62% -%
Du Pont-modellen 91,82% 33,89% 36,99% 22,43% 20,49% 11,98% 14,96% 27,89% 27,12% 16,34%
Vinstmarginal 37,35% 15,00% 15,05% 7,88% 6,73% 3,98% 5,27% 9,14% 10,45% 5,89%
Bruttovinstmarginal 63,97% 63,76% 63,67% 59,44% 58,92% 57,58% 60,02% 59,35% 56,18% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,88% 17,64% 22,47% 12,63% 8,92% 4,49% 1,93% -4,08% -13,53% -12,16%
Soliditet 85,19% 68,28% 63,39% 59,73% 60,01% 53,18% 53,87% 49,95% 28,68% 13,10%
Kassalikviditet 516,77% 220,76% 287,86% 194,59% 178,91% 133,29% 108,30% 48,75% 25,13% 32,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...