Visa allt om Chicco Scandinavia AB
Visa allt om Chicco Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 963 19 606 12 518 11 923 10 103 8 793 7 781 7 319 7 254 6 380
Övrig omsättning - - 75 29 48 27 - - - 21
Rörelseresultat (EBIT) -724 2 580 1 855 1 794 795 592 304 386 640 658
Resultat efter finansnetto -613 7 320 1 876 1 794 796 592 308 384 639 611
Årets resultat 2 6 096 3 684 1 994 1 718 1 077 497 404 180 164
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 914 2 670 1 577 787 998 1 209 1 383 1 682 1 873 2 017
Omsättningstillgångar 4 971 5 304 3 966 4 063 2 551 1 680 1 205 900 504 442
Tillgångar 7 884 7 974 5 542 4 850 3 549 2 889 2 588 2 581 2 377 2 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 678 6 196 3 784 2 095 1 819 1 181 604 527 473 261
Obeskattade reserver 148 765 0 1 329 408 750 1 048 1 199 992 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 42 46 62 80 96 112 277
Kortfristiga skulder 6 058 1 014 1 758 1 384 1 275 896 856 759 800 1 305
Skulder och eget kapital 7 884 7 974 5 542 4 850 3 549 2 889 2 588 2 581 2 377 2 459
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 372 372 368 360 330 0 260 220
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 137 4 891 2 716 2 622 2 326 1 976 1 609 1 732 1 433 1 075
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 100 1 443 828 658 729 657 438 590 546 381
Utdelning till aktieägare 0 4 520 3 684 1 995 1 718 1 080 500 420 350 0
Omsättning 11 963 19 606 12 593 11 952 10 151 8 820 7 781 7 319 7 254 6 401
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 13 12 11 10 8 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 196 1 961 963 994 918 879 973 1 046 1 036 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 642 303 315 312 299 310 337 324 283
Rörelseresultat, EBITDA -650 2 728 2 068 2 007 1 008 805 514 620 816 832
Nettoomsättningförändring -38,98% -% 4,99% 18,01% 14,90% 13,01% 6,31% 0,90% 13,70% -%
Du Pont-modellen -7,55% 91,82% 33,89% 36,99% 22,43% 20,49% 11,98% 14,96% 27,89% 27,12%
Vinstmarginal -4,97% 37,35% 15,00% 15,05% 7,88% 6,73% 3,98% 5,27% 9,14% 10,45%
Bruttovinstmarginal 62,81% 63,97% 63,76% 63,67% 59,44% 58,92% 57,58% 60,02% 59,35% 56,18%
Rörelsekapital/omsättning -9,09% 21,88% 17,64% 22,47% 12,63% 8,92% 4,49% 1,93% -4,08% -13,53%
Soliditet 22,75% 85,19% 68,28% 63,39% 59,73% 60,01% 53,18% 53,87% 49,95% 28,68%
Kassalikviditet 80,14% 516,77% 220,76% 287,86% 194,59% 178,91% 133,29% 108,30% 48,75% 25,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...