Visa allt om Klädlagret Redbergslid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 135 4 165 4 305 4 472 4 115 4 287 4 487 4 130 4 037 3 647
Övrig omsättning - - - 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 120 301 182 30 118 422 -137 179 151 147
Resultat efter finansnetto 117 238 25 30 121 423 -136 182 153 145
Årets resultat 91 140 17 13 89 295 -136 138 178 105
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 59 81 92 9 13 22 6 8 26
Omsättningstillgångar 844 879 773 827 965 1 181 849 964 939 762
Tillgångar 882 939 854 919 974 1 194 871 969 947 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 264 244 376 364 475 339 475 337 298
Obeskattade reserver 129 129 70 70 70 70 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 535 545 539 472 541 649 531 494 609 490
Skulder och eget kapital 882 939 854 919 974 1 194 871 969 947 788
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 162 243 258 44 192 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 682 729 639 737 361 483 463 484 398 421
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 285 306 281 296 194 231 229 202 200 176
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 0 0 0 150 0
Omsättning 4 135 4 165 4 305 4 487 4 115 4 287 4 487 4 130 4 037 3 647
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 378 1 388 1 435 1 491 1 372 1 429 1 496 1 377 1 346 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 280 292 246 289 247 351 347 255 287 -
Rörelseresultat, EBITDA 142 323 206 57 122 431 -131 181 169 168
Nettoomsättningförändring -0,72% -3,25% -3,73% 8,68% -4,01% -4,46% 8,64% 2,30% 10,69% -%
Du Pont-modellen 13,61% 25,67% 3,75% 3,37% 12,42% 35,43% -15,61% 18,78% 16,05% 18,65%
Vinstmarginal 2,90% 5,79% 0,74% 0,69% 2,94% 9,87% -3,03% 4,41% 3,77% 4,03%
Bruttovinstmarginal 48,92% 54,45% 45,78% 46,09% 47,27% 54,70% 42,75% 48,01% 50,83% 52,98%
Rörelsekapital/omsättning 7,47% 8,02% 5,44% 7,94% 10,30% 12,41% 7,09% 11,38% 8,17% 7,46%
Soliditet 36,01% 38,83% 34,96% 46,53% 42,67% 44,10% 38,92% 49,02% 35,59% 37,82%
Kassalikviditet 53,64% 66,61% 53,80% 76,48% 109,24% 110,02% 79,85% 119,43% 88,01% 63,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...