Visa allt om Klädlagret Redbergslid AB
Visa allt om Klädlagret Redbergslid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 496 4 135 4 165 4 305 4 472 4 115 4 287 4 487 4 130 4 037
Övrig omsättning - - - - 15 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 400 120 301 182 30 118 422 -137 179 151
Resultat efter finansnetto 400 117 238 25 30 121 423 -136 182 153
Årets resultat 280 91 140 17 13 89 295 -136 138 178
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 38 59 81 92 9 13 22 6 8
Omsättningstillgångar 1 040 844 879 773 827 965 1 181 849 964 939
Tillgångar 1 057 882 939 854 919 974 1 194 871 969 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 388 217 264 244 376 364 475 339 475 337
Obeskattade reserver 169 129 129 70 70 70 70 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 499 535 545 539 472 541 649 531 494 609
Skulder och eget kapital 1 057 882 939 854 919 974 1 194 871 969 947
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 162 243 258 44 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 682 729 639 737 361 483 463 484 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 285 306 281 296 194 231 229 202 200
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 150 0 0 0 0 150
Omsättning 4 496 4 135 4 165 4 305 4 487 4 115 4 287 4 487 4 130 4 037
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 499 1 378 1 388 1 435 1 491 1 372 1 429 1 496 1 377 1 346
Personalkostnader per anställd (tkr) 315 280 292 246 289 247 351 347 255 287
Rörelseresultat, EBITDA 422 142 323 206 57 122 431 -131 181 169
Nettoomsättningförändring 8,73% -0,72% -3,25% -3,73% 8,68% -4,01% -4,46% 8,64% 2,30% -%
Du Pont-modellen 37,84% 13,61% 25,67% 3,75% 3,37% 12,42% 35,43% -15,61% 18,78% 16,05%
Vinstmarginal 8,90% 2,90% 5,79% 0,74% 0,69% 2,94% 9,87% -3,03% 4,41% 3,77%
Bruttovinstmarginal 54,40% 48,92% 54,45% 45,78% 46,09% 47,27% 54,70% 42,75% 48,01% 50,83%
Rörelsekapital/omsättning 12,03% 7,47% 8,02% 5,44% 7,94% 10,30% 12,41% 7,09% 11,38% 8,17%
Soliditet 49,18% 36,01% 38,83% 34,96% 46,53% 42,67% 44,10% 38,92% 49,02% 35,59%
Kassalikviditet 86,37% 53,64% 66,61% 53,80% 76,48% 109,24% 110,02% 79,85% 119,43% 88,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...