Visa allt om Onoterat Tjänster AB
Visa allt om Onoterat Tjänster AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 31 559
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 0 -1 0 -1 0 -3 -31 93
Resultat efter finansnetto -2 -1 0 -1 0 -1 0 -3 -49 64
Årets resultat -2 -1 0 -1 0 -1 0 11 -49 45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 98 100 100 100 102 102 102 102 58 590
Tillgångar 98 100 100 100 102 102 102 102 58 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 97 98 98 99 99 100 100 52 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477
Kortfristiga skulder 2 2 2 2 2 2 2 2 6 12
Skulder och eget kapital 98 100 100 100 102 102 102 102 58 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 31 559
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 0 -1 0 -1 0 -3 -31 93
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -94,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -53,45% 15,76%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 16,64%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 167,74% 103,40%
Soliditet 96,94% 97,00% 98,00% 98,00% 97,06% 97,06% 98,04% 98,04% 89,66% 16,95%
Kassalikviditet 4 900,00% 5 000,00% 5 000,00% 5 000,00% 5 100,00% 5 100,00% 5 100,00% 5 100,00% 966,67% 4 916,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...