Visa allt om Guldsmeden i Konserthuset AB
Visa allt om Guldsmeden i Konserthuset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 272 1 325 984 1 344 1 319 1 186 1 384 1 381 1 604 1 575
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -251 57 -124 88 269 -63 61 28 -83 98
Resultat efter finansnetto -250 58 -126 88 269 -63 61 28 -89 96
Årets resultat -250 56 -54 49 178 -63 45 25 -26 68
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 560 1 559 1 520 1 618 1 685 1 634 1 627 1 671 1 779 1 851
Tillgångar 1 560 1 559 1 520 1 618 1 685 1 634 1 627 1 671 1 779 1 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 274 524 468 522 473 295 358 313 288 314
Obeskattade reserver 0 0 0 72 50 0 0 0 0 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 286 1 035 1 052 1 024 1 162 1 339 1 269 1 358 1 491 1 474
Skulder och eget kapital 1 560 1 559 1 520 1 618 1 685 1 634 1 627 1 671 1 779 1 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 446 473 337 267 231 273 227 283 288 258
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 133 130 91 53 35 62 73 89 87 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 272 1 325 984 1 344 1 319 1 186 1 384 1 381 1 604 1 575
Nyckeltal
Antal anställda - 3 3 3 3 3 2 2 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 442 328 448 440 395 692 691 - 788
Personalkostnader per anställd (tkr) - 135 83 96 88 111 150 186 - 166
Rörelseresultat, EBITDA -251 57 -124 88 269 -63 61 28 -83 98
Nettoomsättningförändring -4,00% 34,65% -26,79% 1,90% 11,21% -14,31% 0,22% -13,90% 1,84% -%
Du Pont-modellen -16,09% 3,66% -8,16% 5,44% 15,96% -3,86% 3,75% 1,68% -4,67% 5,29%
Vinstmarginal -19,73% 4,30% -12,60% 6,55% 20,39% -5,31% 4,41% 2,03% -5,17% 6,22%
Bruttovinstmarginal 60,69% 79,40% 70,53% 69,72% 84,69% 69,90% 63,73% 67,99% 53,12% 60,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,54% 39,55% 47,56% 44,20% 39,65% 24,87% 25,87% 22,66% 17,96% 23,94%
Soliditet 17,56% 33,61% 30,79% 35,54% 30,26% 18,05% 22,00% 18,73% 16,19% 19,41%
Kassalikviditet 10,89% 11,21% 11,03% 14,06% 17,56% 15,61% 12,06% 11,34% 16,10% 7,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...