Visa allt om IC Clinical Research Support AB
Visa allt om IC Clinical Research Support AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 86 1 006 970 947 971 1 106 1 149 969 780 465
Övrig omsättning - 55 - 115 4 - 2 61 - -
Rörelseresultat (EBIT) -213 226 76 151 80 115 268 187 123 -194
Resultat efter finansnetto -168 221 68 165 65 114 326 28 107 -35
Årets resultat -113 130 52 124 35 82 245 -13 75 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 326 150 150 166 119 49 92 142 16 32
Omsättningstillgångar 112 712 490 695 660 639 911 574 674 622
Tillgångar 437 862 640 861 778 688 1 003 716 690 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 437 551 420 488 631 595 750 504 517 442
Obeskattade reserver 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 256 220 373 147 92 254 211 173 212
Skulder och eget kapital 437 862 640 861 778 688 1 003 716 690 654
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 444 - 0 337 362 304 287 250 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 37 0 449 407 0 0 0 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 12 136 160 108 124 235 219 210 97 158
Utdelning till aktieägare 200 0 0 120 0 0 0 0 0 0
Omsättning 86 1 061 970 1 062 975 1 106 1 151 1 030 780 465
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 86 1 006 970 947 971 1 106 1 149 969 780 465
Personalkostnader per anställd (tkr) 196 602 688 620 511 640 585 530 392 380
Rörelseresultat, EBITDA -207 226 92 176 99 133 288 199 139 -178
Nettoomsättningförändring -91,45% 3,71% 2,43% -2,47% -12,21% -3,74% 18,58% 24,23% 67,74% -%
Du Pont-modellen -38,67% 26,45% 12,03% 21,49% 10,28% 16,86% 32,90% 26,26% 17,83% -3,52%
Vinstmarginal -196,51% 22,66% 7,94% 19,54% 8,24% 10,49% 28,72% 19,40% 15,77% -4,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,23% 45,33% 27,84% 34,00% 52,83% 49,46% 57,18% 37,46% 64,23% 88,17%
Soliditet 100,00% 68,90% 65,62% 56,68% 81,11% 86,48% 74,78% 70,39% 74,93% 67,58%
Kassalikviditet -% 278,12% 222,73% 186,33% 448,98% 694,57% 358,66% 272,04% 389,60% 293,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...