Visa allt om Netip AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 554 6 679 7 248 6 811 3 778 4 246 3 420 5 757 1 589 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 718 489 947 1 028 479 729 317 557 34 0
Resultat efter finansnetto 1 785 483 951 1 055 493 731 318 555 33 0
Årets resultat 1 388 368 1 091 581 363 397 241 397 22 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 157 89 202 118 46 21 5 18 20 0
Omsättningstillgångar 4 543 4 409 3 901 3 393 2 730 2 424 2 068 1 262 638 100
Tillgångar 4 699 4 499 4 102 3 512 2 776 2 445 2 072 1 281 658 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 222 2 334 2 465 1 975 1 393 1 030 760 519 122 100
Obeskattade reserver 0 0 0 452 187 187 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 477 2 165 1 637 1 085 1 195 1 228 1 312 762 536 1
Skulder och eget kapital 4 699 4 499 4 102 3 512 2 776 2 445 2 072 1 281 658 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 464 1 605 - 1 513 1 735 558 603 0 704 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 62 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 548 0 0 901 636 1 267 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 057 860 688 609 672 581 483 551 222 0
Utdelning till aktieägare 0 500 500 300 0 0 127 0 0 0
Omsättning 9 554 6 679 7 248 6 811 3 778 4 246 3 420 5 757 1 589 0
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 3 3 3 3 3 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 911 1 670 2 416 2 270 1 259 1 415 1 140 1 919 795 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 749 764 817 756 757 736 626 612 494 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 831 508 973 1 035 494 733 331 571 44 0
Nettoomsättningförändring 43,05% -7,85% 6,42% 80,28% -11,02% 24,15% -40,59% 262,30% -% -%
Du Pont-modellen 38,01% 10,91% 23,16% 30,04% 17,94% 29,94% 15,49% 43,72% 5,17% -%
Vinstmarginal 18,69% 7,35% 13,11% 15,49% 13,18% 17,24% 9,39% 9,73% 2,14% -%
Bruttovinstmarginal 65,60% 62,58% 54,14% 54,82% 82,19% 77,86% 74,12% 52,86% 81,37% -%
Rörelsekapital/omsättning 32,09% 33,60% 31,24% 33,89% 40,63% 28,17% 22,11% 8,69% 6,42% -%
Soliditet 68,57% 51,88% 60,09% 65,72% 55,14% 47,76% 36,68% 40,52% 18,54% 100,00%
Kassalikviditet 307,58% 203,65% 238,30% 312,72% 228,45% 197,39% 157,62% 165,62% 119,03% 10 000,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...