Visa allt om Barbro Mellgren Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 255 432 1 777 661 2 666 2 614 1 803 836 1 355
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -18 213 820 231 986 1 225 506 329 660
Resultat efter finansnetto -26 -17 375 889 278 1 021 1 247 539 590 663
Årets resultat 192 1 212 483 165 568 671 386 423 474
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 265 3 400 3 400 0 12 28 47 74 41 82
Omsättningstillgångar 140 190 488 4 082 3 181 3 658 3 075 1 780 1 642 1 497
Tillgångar 3 405 3 590 3 888 4 082 3 193 3 686 3 122 1 854 1 683 1 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 676 2 641 2 795 2 734 2 394 2 357 1 916 1 365 1 071 736
Obeskattade reserver 656 933 956 859 632 586 336 36 36 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 17 137 489 167 743 870 453 576 806
Skulder och eget kapital 3 405 3 590 3 888 4 082 3 193 3 686 3 122 1 854 1 683 1 579
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 210 16 105 120 120 96 100
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 186 0 340 23 83 0 75
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 108 12 73 40 65 88 58
Utdelning till aktieägare 220 156 0 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 0 255 432 1 777 661 2 666 2 614 1 803 836 1 355
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 3 1 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 255 432 592 661 1 333 1 307 902 836 678
Personalkostnader per anställd (tkr) - 15 33 178 42 275 115 161 160 139
Rörelseresultat, EBITDA -42 -18 213 832 247 1 006 1 251 532 349 694
Nettoomsättningförändring -100,00% -40,97% -75,69% 168,84% -75,21% 1,99% 44,98% 115,67% -38,30% -%
Du Pont-modellen -% -0,47% 9,67% 21,80% 8,68% 28,00% 40,74% 29,18% 35,06% 42,05%
Vinstmarginal -% -6,67% 87,04% 50,08% 41,91% 38,71% 48,66% 30,01% 70,57% 49,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 67,84% 81,25% 202,19% 455,98% 109,34% 84,35% 73,60% 127,51% 51,00%
Soliditet 93,62% 93,84% 90,01% 82,49% 89,56% 75,66% 69,12% 75,02% 65,18% 48,25%
Kassalikviditet 191,78% 1 117,65% 356,20% 834,76% 1 904,79% 492,33% 353,45% 392,94% 285,07% 185,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...