Visa allt om Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Visa allt om Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 30 692 10 126 58 207 20 977 25 220 61 020 51 167 66 681 29 132 578
Övrig omsättning 218 336 225 133 115 35 249 166 138 891
Rörelseresultat (EBIT) 1 560 -3 647 -2 490 -4 893 -1 039 -2 222 -7 134 -13 938 1 468 741
Resultat efter finansnetto 1 430 -3 661 -2 458 -4 828 -1 021 -2 242 -7 194 -13 752 1 475 744
Årets resultat 1 703 -2 732 -2 458 -4 828 -1 444 -2 382 -6 208 -13 213 4 031 776
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 391 5 116 3 740 4 507 7 171 10 246 12 805 13 338 14 722 1 077
Omsättningstillgångar 25 916 2 745 19 282 16 253 8 387 9 020 12 433 21 128 21 142 2 785
Tillgångar 39 307 7 861 23 022 20 759 15 558 19 265 25 238 34 466 35 864 3 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 047 4 061 4 103 6 561 11 389 12 833 12 227 13 746 21 680 1 276
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 2 28 37 82
Avsättningar (tkr) 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 131 0 0 0 0 0 0 0 770
Kortfristiga skulder 9 091 2 669 18 919 14 198 4 169 6 432 13 009 20 692 14 147 1 733
Skulder och eget kapital 39 307 7 861 23 022 20 759 15 558 19 265 25 238 34 466 35 864 3 861
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 990 843 872 878 887 952 1 107 1 989 577 47
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 571 2 032 2 647 2 665 2 339 6 488 9 048 21 545 8 849 158
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 077 1 484 1 414 1 447 1 310 2 611 3 471 8 673 4 178 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 910 10 462 58 432 21 110 25 335 61 055 51 416 66 847 29 270 1 469
Nyckeltal
Antal anställda 21 6 7 9 8 23 34 60 27 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 462 1 688 8 315 2 331 3 153 2 653 1 505 1 111 1 079 72
Personalkostnader per anställd (tkr) 573 765 710 557 571 439 408 564 512 35
Rörelseresultat, EBITDA 2 507 -3 614 -1 836 -2 236 1 663 660 -3 374 -5 825 1 866 744
Nettoomsättningförändring 203,10% -% 177,48% -16,82% -58,67% 19,26% -23,27% 128,89% 4 940,14% -%
Du Pont-modellen 3,97% -46,32% -10,44% -23,20% -6,56% -11,50% -28,14% -39,61% 4,14% 19,32%
Vinstmarginal 5,09% -35,96% -4,13% -22,96% -4,05% -3,63% -13,88% -20,47% 5,09% 129,07%
Bruttovinstmarginal 60,46% 47,38% 12,85% 100,00% 100,00% 23,40% 32,01% 91,71% 89,86% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,82% 0,75% 0,62% 9,80% 16,72% 4,24% -1,13% 0,65% 24,01% 182,01%
Soliditet 76,44% 51,66% 17,82% 31,61% 73,20% 66,61% 48,45% 39,88% 60,45% 33,05%
Kassalikviditet 280,08% 90,22% 101,92% 112,44% 191,63% 134,27% 90,10% 99,34% 147,80% 159,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 449 6 763 6 573 1 980 1 578 1 560 1 365 3 219 4 421 3 659
Övrig omsättning - 10 - - - - - 77 134 117
Rörelseresultat (EBIT) 1 618 -3 769 -1 802 -2 634 -1 730 -1 201 -1 911 -1 908 -1 140 166
Resultat efter finansnetto 1 492 -3 789 -8 818 -2 616 -1 698 -1 181 -2 041 -1 950 -6 497 168
Årets resultat 1 931 -2 964 -7 682 -2 616 -1 698 -1 188 -2 068 -1 437 -6 497 113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 658 11 375 10 585 17 050 15 850 15 815 15 821 15 805 14 356 14 484
Omsättningstillgångar 29 813 1 029 2 310 1 134 3 678 4 417 4 551 2 244 3 273 3 071
Tillgångar 45 471 12 404 12 896 18 184 19 527 20 232 20 372 18 049 17 629 17 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 797 7 584 8 231 15 913 17 929 19 627 19 614 16 830 16 542 16 895
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 131 631 600 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 673 3 689 4 034 1 671 1 598 604 757 1 220 1 087 661
Skulder och eget kapital 45 471 12 404 12 896 18 184 19 527 20 232 20 372 18 049 17 629 17 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 990 843 917 872 878 887 952 678 100 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 138 1 590 658 1 326 924 2 339 500 693 502 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 445 1 455 871 1 106 876 1 310 691 516 212 122
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 449 6 773 6 573 1 980 1 578 1 560 1 365 3 296 4 555 3 776
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 2 3 3 8 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 612 1 353 3 287 660 526 195 683 1 610 4 421 3 659
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 231 800 1 277 1 101 893 266 1 090 948 909 593
Rörelseresultat, EBITDA 1 630 -3 769 -1 802 -2 634 -1 730 -1 201 -1 904 -1 229 -911 395
Nettoomsättningförändring 291,08% 2,89% 231,97% 25,48% 1,15% 14,29% -57,60% -27,19% 20,83% -%
Du Pont-modellen 3,56% -30,38% -68,24% -14,38% -8,70% -5,84% -10,02% -10,43% -36,83% 0,96%
Vinstmarginal 6,12% -55,71% -133,88% -132,07% -107,67% -75,71% -149,60% -58,50% -146,87% 4,59%
Bruttovinstmarginal 35,92% 45,50% 45,73% 87,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 68,58% -39,33% -26,23% -27,12% 131,81% 244,42% 277,95% 31,81% 49,45% 65,86%
Soliditet 74,33% 61,14% 63,83% 87,51% 91,82% 97,01% 96,28% 93,25% 93,83% 96,24%
Kassalikviditet 251,51% 18,76% 57,26% 67,86% 230,16% 731,29% 601,19% 183,93% 301,10% 464,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...