Visa allt om Hova Com Aktiebolag
Visa allt om Hova Com Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 697 12 103 8 850 9 334 10 026 8 439 8 742 9 927 10 507 7 742
Övrig omsättning 87 247 - - - 14 21 14 18 11
Rörelseresultat (EBIT) 1 794 1 515 34 447 519 181 172 615 923 963
Resultat efter finansnetto 1 782 1 516 36 442 528 180 165 614 919 938
Årets resultat 1 049 992 184 220 379 298 216 370 555 506
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 111 55 104 146 63 102 147 116 74
Omsättningstillgångar 6 755 5 380 3 983 3 879 3 482 3 315 3 136 3 318 4 203 2 951
Tillgångar 6 808 5 490 4 037 3 983 3 628 3 378 3 239 3 465 4 319 3 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 544 3 995 3 103 2 919 2 799 2 519 2 221 2 155 1 936 1 381
Obeskattade reserver 1 081 645 406 609 469 463 701 840 753 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 10 0 375 528
Kortfristiga skulder 1 183 850 528 455 360 396 306 469 1 256 500
Skulder och eget kapital 6 808 5 490 4 037 3 983 3 628 3 378 3 239 3 465 4 319 3 025
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 324 312 312 300 300 288 276 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 678 1 505 1 074 869 758 681 654 738 597 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 733 451 426 376 354 298 294 319 279 166
Utdelning till aktieägare 340 500 100 0 100 100 0 150 150 0
Omsättning 15 784 12 350 8 850 9 334 10 026 8 453 8 763 9 941 10 525 7 753
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 4 5 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 616 2 421 1 770 1 867 2 507 1 688 1 748 1 985 2 627 2 581
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 411 343 322 374 263 382 288 303 271
Rörelseresultat, EBITDA 1 811 1 532 55 483 557 221 1 482 661 963 995
Nettoomsättningförändring 29,70% 36,76% -5,19% -6,90% 18,81% -3,47% -11,94% -5,52% 35,71% -%
Du Pont-modellen 26,37% 27,67% 0,97% 11,42% 14,61% 5,45% 5,37% 18,07% 21,81% 31,90%
Vinstmarginal 11,44% 12,55% 0,44% 4,87% 5,29% 2,18% 1,99% 6,31% 8,97% 12,46%
Bruttovinstmarginal 47,37% 47,18% 48,46% 47,92% 44,70% 41,91% 39,05% 42,45% 40,52% 43,39%
Rörelsekapital/omsättning 35,50% 37,43% 39,04% 36,68% 31,14% 34,59% 32,37% 28,70% 28,05% 31,66%
Soliditet 79,13% 81,93% 84,71% 84,56% 86,68% 84,67% 84,52% 79,65% 57,38% 60,34%
Kassalikviditet 263,31% 218,82% 209,66% 291,21% 373,61% 320,71% 381,05% 265,46% 133,04% 187,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...