Visa allt om Vetlanda Stadshus AB
Visa allt om Vetlanda Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 364 754 362 891 355 854 357 460 329 184 343 077 309 349 298 667 295 238 271 080
Övrig omsättning 25 998 30 198 8 683 17 934 12 341 9 011 15 953 17 848 22 330 29 879
Rörelseresultat (EBIT) 48 496 54 397 52 996 43 430 39 093 37 646 39 305 34 247 27 626 32 857
Resultat efter finansnetto 26 494 24 076 30 214 23 369 15 485 16 541 18 867 5 277 4 750 10 029
Årets resultat 21 498 19 201 24 703 20 137 10 038 13 158 14 927 5 531 4 426 6 880
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 230 285 1 172 658 1 158 892 1 039 496 820 388 722 494 726 623 730 229 673 444 624 041
Omsättningstillgångar 140 988 151 055 137 392 122 955 89 650 119 608 100 684 105 669 87 392 93 390
Tillgångar 1 371 273 1 323 713 1 296 284 1 162 451 910 038 842 102 827 307 835 898 760 836 717 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 667 134 171 114 266 89 549 62 823 52 499 39 341 24 414 -1 205 -5 630
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 77 561 72 334 64 345 59 349 0 46 606 40 920 34 047 26 227 24 117
Långfristiga skulder 906 708 894 106 985 600 877 580 681 385 632 788 642 778 668 481 613 283 597 269
Kortfristiga skulder 231 337 223 102 132 073 135 973 108 835 110 209 104 268 108 956 122 531 101 675
Skulder och eget kapital 1 371 273 1 323 713 1 296 284 1 162 451 910 038 842 102 827 307 835 898 760 836 717 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 184 2 222 2 064 1 911 1 861 1 640 1 646 1 494 1 556 1 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 43 001 39 478 38 274 35 221 32 926 30 432 29 478 30 288 27 771 26 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 22 250 16 821 15 150 15 663 15 768 13 972 14 696 15 678 13 118 13 391
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 390 752 393 089 364 537 375 394 341 525 352 088 325 302 316 515 317 568 300 959
Nyckeltal
Antal anställda 115 103 102 101 95 97 91 100 99 98
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 172 3 523 3 489 3 539 3 465 3 537 3 399 2 987 2 982 2 766
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 577 554 534 542 488 520 488 439 418
Rörelseresultat, EBITDA 107 143 111 242 102 853 86 978 80 871 40 136 78 273 71 330 66 782 74 801
Nettoomsättningförändring 0,51% 1,98% -0,45% 8,59% -4,05% 10,90% 3,58% 1,16% 8,91% -%
Du Pont-modellen 3,80% 4,27% 4,34% 3,89% 4,40% 4,53% 4,95% 4,31% 3,80% 4,71%
Vinstmarginal 14,28% 15,58% 15,82% 12,66% 12,17% 11,13% 13,24% 12,05% 9,79% 12,47%
Bruttovinstmarginal 75,45% 74,29% 71,54% 66,45% 64,59% 63,42% 53,79% 63,77% 81,87% 87,05%
Rörelsekapital/omsättning -24,77% -19,85% 1,49% -3,64% -5,83% 2,74% -1,16% -1,10% -11,90% -3,06%
Soliditet 11,35% 10,14% 8,81% 7,70% 11,52% 6,23% 4,76% 2,92% -0,16% -0,78%
Kassalikviditet 55,54% 65,43% 99,39% 87,80% 77,66% 104,21% 94,55% 94,35% 67,13% 82,33%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -644 -319 -580 -233 -147 -146 -177 -167 -178 -265
Resultat efter finansnetto -2 214 -1 502 -1 304 -3 523 -2 282 -2 468 -1 157 -4 947 -4 685 -4 715
Årets resultat 501 1 698 -482 -2 597 -1 391 -1 780 -813 -3 562 -3 374 -3 395
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 839 108 839 106 077 102 345 99 533 98 428 98 428 96 770 96 700 96 700
Omsättningstillgångar 2 715 3 200 3 735 3 523 4 492 2 768 1 956 9 249 8 764 8 575
Tillgångar 111 554 112 039 109 812 105 868 104 025 101 196 100 384 106 019 105 464 105 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 035 9 535 7 837 5 406 5 406 4 301 4 151 4 000 4 000 4 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 000 93 000 93 000 93 000 93 000 93 000 93 000 96 700 96 700 96 700
Kortfristiga skulder 8 519 9 504 8 975 7 462 5 619 3 895 3 233 5 319 4 764 4 575
Skulder och eget kapital 111 554 112 039 109 812 105 868 104 025 101 196 100 384 106 019 105 464 105 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 15 17 14 17 17 20 16 23 19
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 2 3 3 3 3 5 3 7 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -644 -319 -580 -233 -147 -146 -177 -167 -178 -265
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 9,00% 8,51% 7,14% 5,11% 5,20% 4,25% 4,14% 3,77% 3,79% 3,80%
Kassalikviditet 31,87% 33,67% 41,62% 47,21% 79,94% 71,07% 60,50% 173,89% 183,96% 187,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...