allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

BIGSO Invest AB

ORG.NR: 556634-0161
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 316 535 350 869 355 315  
  Övrig omsättning (TKR) 255 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 15 577 21 453 51 217  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 11 708 22 521 49 892  
  Årets resultat (TKR) 8 883 17 831 41 058  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 66 797 73 589 62 608  
  Omsättningstillgångar (TKR) 146 794 124 087 104 575  
  Tillgångar (TKR) 213 591 197 676 167 183  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 132 638 136 891 134 242  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 9 118 9 585 9 045  
  Långfristiga skulder (TKR) 16 908 7 074 3 234  
  Kortfristiga skulder (TKR) 54 928 44 126 20 663  
  Skulder och eget kapital (TKR) 213 591 197 676 167 183  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 847 1 905 2 466  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 48 442 48 230 38 054  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 16 693 17 669 13 269  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 793 729 634  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 399 481 560  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 99 99 94  
  Nettoomsättningförändring -9,79 % -1,25 % -11,54 %  
  Vinstmarginal 5,02 % 6,60 % 14,42 %  
  Bruttovinstmarginal 37,72 % 43,61 % 41,23 %  
  Soliditet 62,10 % 69,25 % 80,30 %  
  Kassalikviditet 115,25 % 141,38 % 211,95 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -31 -33 -57  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 32 540 19 502 29 552  
  Årets resultat (TKR) 33 000 20 000 29 552  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 68 135 41 884 34 039  
  Omsättningstillgångar (TKR) 25 28 29  
  Tillgångar (TKR) 68 160 41 912 34 068  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 53 786 30 786 30 785  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 12 314 7 074 3 234  
  Kortfristiga skulder (TKR) 2 060 4 052 49  
  Skulder och eget kapital (TKR) 68 160 41 912 34 068  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD                     0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda                     0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader                     0  
  Utdelning till aktieägare 15 000 10 000 20 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda                     0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 78,91 % 73,45 % 90,36 %  
  Kassalikviditet 1,21 % 0,69 % 59,18 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 22 juli 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X