Visa allt om BIGSO Invest AB
Visa allt om BIGSO Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 316 535 350 869 355 315 401 657 390 996 335 979 343 036 214 418 201 063 142 105
Övrig omsättning 255 - - 97 74 158 911 299 1 649 1 554
Rörelseresultat (EBIT) 15 577 21 453 51 217 51 455 62 433 45 110 46 760 13 551 3 377 16 897
Resultat efter finansnetto 11 708 22 521 49 892 50 277 61 030 43 729 43 708 10 018 1 713 15 314
Årets resultat 8 883 17 831 41 058 41 246 46 831 34 174 33 496 8 116 1 135 10 808
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 797 73 589 62 608 45 237 47 764 45 959 43 969 38 888 36 782 25 581
Omsättningstillgångar 146 794 124 087 104 575 118 706 125 290 105 701 95 678 73 945 69 014 61 987
Tillgångar 213 591 197 676 167 183 163 942 173 054 151 660 139 646 112 833 105 796 87 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 638 136 891 134 242 105 322 101 075 91 822 72 048 42 338 32 007 30 468
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 9 118 9 585 9 045 8 418 9 096 6 521 5 165 3 939 3 812 3 956
Långfristiga skulder 16 908 7 074 3 234 23 629 25 806 25 451 32 726 33 997 25 479 29 125
Kortfristiga skulder 54 928 44 126 20 663 26 573 37 077 27 866 29 707 32 560 44 498 24 017
Skulder och eget kapital 213 591 197 676 167 183 163 942 173 054 151 660 139 646 112 833 105 796 87 567
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 847 1 905 2 466 2 581 3 297 2 451 1 452 801 1 020 1 183
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 48 442 48 230 38 054 41 383 37 656 37 849 40 894 41 953 36 303 24 508
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 16 693 17 669 13 269 13 268 12 515 12 446 13 595 13 850 12 577 9 454
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 316 790 350 869 355 315 401 754 391 070 336 137 343 947 214 717 202 712 143 659
Nyckeltal
Antal anställda 793 729 634 713 644 633 666 580 653 397
Nettoomsättning per anställd (tkr) 399 481 560 563 607 531 515 370 308 358
Personalkostnader per anställd (tkr) 99 99 94 90 96 97 92 101 78 88
Rörelseresultat, EBITDA 29 708 35 905 60 505 60 225 70 557 51 909 53 471 19 426 7 584 19 183
Nettoomsättningförändring -9,79% -1,25% -11,54% 2,73% 16,38% -2,06% 59,98% 6,64% 41,49% -%
Du Pont-modellen 7,44% 11,72% 30,65% 31,46% 36,12% 29,75% 33,49% 12,02% 4,05% 19,35%
Vinstmarginal 5,02% 6,60% 14,42% 12,84% 15,99% 13,43% 13,63% 6,32% 2,13% 11,92%
Bruttovinstmarginal 37,72% 43,61% 41,23% 37,38% 39,48% 39,79% 40,05% 46,86% 37,75% 41,82%
Rörelsekapital/omsättning 29,02% 22,79% 23,62% 22,94% 22,56% 23,17% 19,23% 19,30% 12,19% 26,72%
Soliditet 62,10% 69,25% 80,30% 64,24% 58,41% 60,54% 51,59% 37,52% 30,25% 34,79%
Kassalikviditet 115,25% 141,38% 211,95% 197,44% 173,09% 168,02% 114,32% 71,13% 65,27% 133,81%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -33 -57 -57 -191 -45 -46 -50 -22 -19
Resultat efter finansnetto 32 540 19 502 29 552 14 131 34 084 24 595 -441 -578 7 572 6 574
Årets resultat 33 000 20 000 29 552 14 360 34 325 24 701 -325 -296 7 572 6 574
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 135 41 884 34 039 38 959 52 149 45 267 29 459 31 947 10 000 10 000
Omsättningstillgångar 25 28 29 29 29 104 104 104 22 826 14 373
Tillgångar 68 160 41 912 34 068 38 988 52 178 45 371 29 563 32 051 32 826 24 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 786 30 786 30 785 15 786 35 786 37 786 22 786 23 286 23 608 16 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 314 7 074 3 234 23 144 16 344 7 544 6 744 8 745 9 167 8 167
Kortfristiga skulder 2 060 4 052 49 58 48 42 33 20 51 20
Skulder och eget kapital 68 160 41 912 34 068 38 988 52 178 45 371 29 563 32 051 32 826 24 373
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 15 000 10 000 20 000 15 000 15 000 15 000 10 000 500 500 1 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -31 -33 -57 -57 -191 -45 -46 -50 -22 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 78,91% 73,45% 90,36% 40,49% 68,58% 83,28% 77,08% 72,65% 71,92% 66,41%
Kassalikviditet 1,21% 0,69% 59,18% 50,00% 60,42% 247,62% 315,15% 520,00% 44 756,86% 71 865,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...