Visa allt om zingolino AB
Visa allt om zingolino AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 3 121 1 245 2 040
Övrig omsättning - 66 - - - - - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 66 0 0 -20 -40 -36 -98 -59 -353
Resultat efter finansnetto -10 66 0 0 -24 -57 -48 -113 -76 -387
Årets resultat -10 62 0 0 -24 -57 -48 -113 -76 -387
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Omsättningstillgångar 0 0 49 49 49 61 100 142 247 808
Tillgångar 0 0 49 49 49 61 100 142 247 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -216 -206 -268 -268 -269 -2 521 -2 464 -2 416 -2 303 -2 228
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 202 197 290 290 290 2 554 2 512 2 512 9 0
Kortfristiga skulder 14 9 28 27 28 28 51 46 2 541 3 101
Skulder och eget kapital 0 0 49 49 49 61 100 142 247 874
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 191 352
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 55 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 66 0 0 0 0 3 131 1 245 2 040
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 245 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 256 237
Rörelseresultat, EBITDA -10 66 0 0 -20 -40 -36 -98 -59 -332
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -97,52% -90,28% -38,97% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -36,00% -69,01% -23,48% -40,39%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -1 200,00% -80,99% -4,66% -17,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -80,99% 54,86% 50,69%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 1 633,33% 79,34% -184,26% -112,40%
Soliditet -% -% -546,94% -546,94% -548,98% -4 132,79% -2 464,00% -1 701,41% -932,39% -254,92%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 175,00% 181,48% 175,00% 217,86% 186,27% 297,83% 0,91% 8,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...