Visa allt om Villasilver i Norr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 77 885 755 848 1 424 2 990 1 587 2 427 2 686 2 202
Övrig omsättning 820 - - 125 - 51 238 204 42 23
Rörelseresultat (EBIT) 308 99 -197 125 -142 254 -90 459 236 186
Resultat efter finansnetto 215 63 -24 156 -11 656 -81 745 350 168
Årets resultat 14 36 185 92 307 388 145 362 200 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 508 1 536 1 536 1 700 1 786 2 155 1 079 1 105 1 038 941
Omsättningstillgångar 376 269 461 315 336 668 567 1 257 998 951
Tillgångar 884 1 805 1 997 2 015 2 122 2 823 1 646 2 362 2 036 1 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 523 666 632 683 646 442 571 459 384
Obeskattade reserver 175 0 0 211 156 545 354 652 471 398
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 1 121 1 150 910 982 1 271 423 367 449 343
Kortfristiga skulder 212 161 181 262 302 361 427 772 657 768
Skulder och eget kapital 884 1 805 1 997 2 015 2 122 2 823 1 646 2 362 2 036 1 893
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 358 147 229 581 257 424 516 565
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 80 300 0 116 330 457 330 337 368 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 98 128 115 278 461 329 385 405 327
Utdelning till aktieägare 159 169 180 150 143 270 184 274 150 125
Omsättning 897 885 755 973 1 424 3 041 1 825 2 631 2 728 2 225
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 77 885 755 424 475 997 529 809 895 734
Personalkostnader per anställd (tkr) 143 466 549 210 286 513 325 413 466 399
Rörelseresultat, EBITDA 390 99 -151 211 -57 418 157 673 445 331
Nettoomsättningförändring -91,30% 17,22% -10,97% -40,45% -52,37% 88,41% -34,61% -9,64% 21,98% -%
Du Pont-modellen 34,95% 5,48% 0,70% 10,42% 4,24% 25,82% -3,71% 34,38% 19,45% 10,25%
Vinstmarginal 401,30% 11,19% 1,85% 24,76% 6,32% 24,38% -3,84% 33,46% 14,74% 8,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 212,99% 12,20% 37,09% 6,25% 2,39% 10,27% 8,82% 19,98% 12,70% 8,31%
Soliditet 56,96% 28,98% 33,35% 39,08% 37,60% 37,11% 42,70% 44,05% 39,20% 35,42%
Kassalikviditet 177,36% 167,08% 254,70% 120,23% 111,26% 185,04% 132,79% 162,82% 151,90% 123,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...