Visa allt om Landarkullen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 136 6 982 7 262 7 851 6 957 9 140 7 893 7 831 6 507 6 692
Övrig omsättning 696 922 225 31 113 54 77 91 97 119
Rörelseresultat (EBIT) 711 990 453 607 400 1 757 579 627 757 854
Resultat efter finansnetto 448 1 009 1 671 313 53 1 615 420 317 405 563
Årets resultat 18 204 1 467 11 57 415 16 52 2 88
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 616 11 246 11 529 11 018 11 079 9 774 5 702 6 238 6 917 7 658
Omsättningstillgångar 3 190 5 287 3 434 4 606 3 804 3 918 3 953 2 914 2 533 2 193
Tillgångar 13 806 16 533 14 963 15 624 14 882 13 692 9 655 9 152 9 450 9 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 688 2 669 2 465 999 987 930 570 555 503 501
Obeskattade reserver 4 246 3 871 3 071 2 871 2 571 2 591 1 538 1 138 873 473
Avsättningar (tkr) 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 371 5 103 7 563 9 190 9 169 7 947 5 013 5 725 5 775 7 072
Kortfristiga skulder 2 501 4 640 1 864 2 564 2 155 2 224 2 534 1 735 2 300 1 804
Skulder och eget kapital 13 806 16 533 14 963 15 624 14 882 13 692 9 655 9 152 9 450 9 851
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 406 772 717 616 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 824 668 571 734 700 324 479 508 453 212
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 298 240 217 254 243 239 405 440 396 264
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
Omsättning 9 832 7 904 7 487 7 882 7 070 9 194 7 970 7 922 6 604 6 811
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 045 3 491 3 631 2 617 2 319 3 047 1 973 1 958 2 169 2 231
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 456 395 256 241 252 367 381 425 321
Rörelseresultat, EBITDA 1 778 1 976 1 479 1 839 1 541 2 628 1 416 1 450 1 549 1 586
Nettoomsättningförändring 30,85% -3,86% -7,50% 12,85% -23,88% 15,80% 0,79% 20,35% -2,76% -%
Du Pont-modellen 4,29% 7,52% 13,30% 4,45% 2,94% 12,97% 6,22% 8,07% 8,11% 8,74%
Vinstmarginal 6,48% 17,80% 27,40% 8,87% 6,30% 19,43% 7,61% 9,44% 11,77% 12,87%
Bruttovinstmarginal 47,17% 49,67% 47,82% 48,44% 42,00% 45,49% 45,67% 46,72% 51,25% 43,47%
Rörelsekapital/omsättning 7,54% 9,27% 21,62% 26,01% 23,70% 18,53% 17,98% 15,06% 3,58% 5,81%
Soliditet 43,46% 34,41% 32,48% 19,94% 19,36% 20,74% 17,64% 15,02% 11,97% 8,54%
Kassalikviditet 72,05% 46,08% 51,72% 108,85% 125,80% 148,97% 57,93% 54,06% 54,96% 115,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...