allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

ApoEx AB

ORG.NR: 556633-4149
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2015                                  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201512 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122015-04          
  Nettoomsättning (TKR) 1 327 163 1 724 477            
  Övrig omsättning (TKR) 0 2 097            
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 2 869 26 097            
  Resultat efter finansnetto (TKR) 3 019 24 243            
  Årets resultat (TKR) 1 631 18 777            
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122015-04          
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0            
  Anläggningstillgångar (TKR) 43 956 12 001            
  Omsättningstillgångar (TKR) 450 472 221 040            
  Tillgångar (TKR) 494 428 233 041            
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 62 593 45 938            
  Minoritetsintressen (TKR) 0 24            
  Avsättningar (TKR) 13 385 3 663            
  Långfristiga skulder (TKR) 34 000 0            
  Kortfristiga skulder (TKR) 384 450 183 416            
  Skulder och eget kapital (TKR) 494 428 233 041            
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122015-04          
  Löner till styrelse & VD 1 908                      
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 37 915 36 140            
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 16 478 13 310            
  Utdelning till aktieägare 0 0            
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122015-04          
  Antal anställda 189 101            
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 7 022 17 074            
  Personalkostnader per anställd (TKR) 313 493            
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal 0,24 % 1,54 %            
  Bruttovinstmarginal 7,04 % 6,25 %            
  Soliditet 12,66 % 19,71 %            
  Kassalikviditet 100,52 % 103,01 %            
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201512 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122015-042014-04 
  Nettoomsättning (TKR) 1 094 903 1 723 005 1 518 259  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 1 897 25 745 26 161  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 2 033 23 926 24 232  
  Årets resultat (TKR) 437 13 765 14 796  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122015-042014-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 78 630 9 993 10 933  
  Omsättningstillgångar (TKR) 246 638 220 779 242 839  
  Tillgångar (TKR) 325 268 230 772 253 772  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 47 462 32 025 24 636  
  Obeskattade reserver (TKR) 17 741 16 650 10 530  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 34 000 0 22 917  
  Kortfristiga skulder (TKR) 226 065 182 097 195 690  
  Skulder och eget kapital (TKR) 325 268 230 772 253 772  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122015-042014-04 
  Löner till styrelse & VD 1 588 2 324 1 980  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 29 634 31 709 20 739  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 13 694 12 551 8 563  
  Utdelning till aktieägare 0 0 7 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122015-042014-04 
  Antal anställda 100 96 66  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 10 949 17 948 23 004  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 464 485 475  
  Nettoomsättningförändring           13,49 % 119,51 %  
  Vinstmarginal 0,20 % 1,53 % 1,84 %  
  Bruttovinstmarginal 6,72 % 6,17 % 5,60 %  
  Soliditet 18,85 % 19,50 % 12,94 %  
  Kassalikviditet 91,32 % 103,61 % 108,06 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 13 augusti 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen