Visa allt om ApoEx AB
Visa allt om ApoEx AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04
Nettoomsättning 1 327 163 1 724 477
Övrig omsättning - 2 097
Rörelseresultat (EBIT) 2 869 26 097
Resultat efter finansnetto 3 019 24 243
Årets resultat 1 631 18 777
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 43 956 12 001
Omsättningstillgångar 450 472 221 040
Tillgångar 494 428 233 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 593 45 938
Minoritetsintressen 0 24
Avsättningar (tkr) 13 385 3 663
Långfristiga skulder 34 000 0
Kortfristiga skulder 384 450 183 416
Skulder och eget kapital 494 428 233 041
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
Löner till styrelse & VD 1 908 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 37 915 36 140
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 16 478 13 310
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 327 163 1 726 574
Nyckeltal
Antal anställda 189 101
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 022 17 074
Personalkostnader per anställd (tkr) 313 493
Rörelseresultat, EBITDA 7 288 29 972
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 0,65% 11,43%
Vinstmarginal 0,24% 1,54%
Bruttovinstmarginal 7,04% 6,25%
Rörelsekapital/omsättning 4,97% 2,18%
Soliditet 12,66% 19,71%
Kassalikviditet 100,52% 103,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 094 903 1 723 005 1 518 259 691 663 221 310 87 228 0 0 0 63
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 897 25 745 26 161 19 020 2 038 48 -272 -40 -116 -178
Resultat efter finansnetto 2 033 23 926 24 232 17 778 2 073 54 -272 -37 -112 -177
Årets resultat 437 13 765 14 796 9 704 1 119 22 128 -37 -84 -154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 630 9 993 10 933 12 034 2 428 2 111 58 27 49 95
Omsättningstillgångar 246 638 220 779 242 839 194 013 36 145 7 881 579 358 286 405
Tillgångar 325 268 230 772 253 772 206 047 38 573 9 992 637 385 335 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 462 32 025 24 636 14 839 5 096 3 978 397 269 6 91
Obeskattade reserver 17 741 16 650 10 530 5 030 530 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 000 0 22 917 40 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 226 065 182 097 195 690 146 178 32 948 6 016 240 116 328 410
Skulder och eget kapital 325 268 230 772 253 772 206 047 38 573 9 992 637 385 335 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 588 2 324 1 980 1 160 980 420 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 634 31 709 20 739 11 978 4 071 764 0 0 0 33
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 13 694 12 551 8 563 4 705 1 543 652 0 0 46 8
Utdelning till aktieägare 0 0 7 000 5 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 094 903 1 723 005 1 518 259 691 663 221 310 87 228 0 0 0 63
Nyckeltal
Antal anställda 100 96 66 35 17 13 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 949 17 948 23 004 19 762 13 018 6 710 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 485 475 560 430 148 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 823 29 613 29 491 22 159 2 503 81 -250 -18 -76 -137
Nettoomsättningförändring -% 13,49% 119,51% 212,53% 153,71% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 0,66% 11,39% 11,03% 9,31% 5,40% 0,55% -% -% -% -35,00%
Vinstmarginal 0,20% 1,53% 1,84% 2,77% 0,94% 0,06% -% -% -% -277,78%
Bruttovinstmarginal 6,72% 6,17% 5,60% 8,08% 7,06% 5,48% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,88% 2,25% 3,11% 6,92% 1,44% 2,14% -% -% -% -7,94%
Soliditet 18,85% 19,50% 12,94% 9,00% 14,22% 39,81% 62,32% 69,87% 1,79% 18,20%
Kassalikviditet 91,32% 103,61% 108,06% 114,92% 101,28% 115,91% 241,25% 308,62% 87,20% 98,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...