Visa allt om McRane AB
Visa allt om McRane AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 643 5 936 6 080 5 891 5 824 6 851 5 884 6 933 6 192 5 560
Övrig omsättning 147 84 22 229 189 235 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 95 72 222 -740 36 179 -1 360 296 168
Resultat efter finansnetto -23 57 -62 160 -836 -26 46 -1 520 189 38
Årets resultat -23 57 -62 160 -836 -26 46 -1 520 189 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 105 90 126 160 328 226 268 299 55
Omsättningstillgångar 980 1 263 1 169 957 985 1 383 1 154 1 050 1 707 1 071
Tillgångar 1 125 1 368 1 260 1 083 1 145 1 711 1 380 1 318 2 006 1 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 84 -2 046 -1 984 -2 144 -1 308 -1 282 -1 328 342 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Långfristiga skulder 495 543 507 462 443 484 668 1 158 341 66
Kortfristiga skulder 569 741 2 799 2 605 2 846 2 536 1 994 1 471 1 323 907
Skulder och eget kapital 1 125 1 368 1 260 1 083 1 145 1 711 1 380 1 318 2 006 1 126
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 290 275 300 249 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 216 928 843 884 848 609 433 330 239 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 374 279 259 300 304 317 229 232 178 164
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 790 6 020 6 102 6 120 6 013 7 086 5 884 6 933 6 192 5 560
Nyckeltal
Antal anställda 4 - 3 3 3 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 411 - 2 027 1 964 1 941 1 713 1 961 2 311 2 064 1 853
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 - 369 396 386 305 316 286 229 194
Rörelseresultat, EBITDA 57 159 126 275 -624 159 262 -1 275 391 204
Nettoomsättningförändring -4,94% -2,37% 3,21% 1,15% -14,99% 16,43% -15,13% 11,97% 11,37% -%
Du Pont-modellen 1,16% 7,16% 6,11% 20,59% -63,93% 2,28% 13,04% -103,03% 14,86% 15,19%
Vinstmarginal 0,23% 1,65% 1,27% 3,79% -12,57% 0,57% 3,06% -19,59% 4,81% 3,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29,80% 26,38%
Rörelsekapital/omsättning 7,28% 8,79% -26,81% -27,97% -31,95% -16,83% -14,28% -6,07% 6,20% 2,95%
Soliditet 5,42% 6,14% -162,38% -183,19% -187,25% -76,45% -92,90% -100,76% 17,05% 13,59%
Kassalikviditet 172,23% 170,45% 41,76% 36,74% 34,61% 54,53% 57,87% 71,38% 129,02% 104,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...