Visa allt om PU.FA i Häljarp AB
Visa allt om PU.FA i Häljarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 183 387 310 631 520 452 710 296 341 892
Övrig omsättning - - 84 520 270 270 293 293 161 -
Rörelseresultat (EBIT) -146 53 192 819 377 307 528 243 -42 65
Resultat efter finansnetto -133 56 193 770 311 238 450 140 -87 43
Årets resultat 2 34 116 423 169 141 246 71 -47 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 28 37 1 207 1 366 1 448 1 315 1 461 1 561 403
Omsättningstillgångar 775 1 212 1 141 746 634 705 763 457 537 797
Tillgångar 794 1 240 1 178 1 953 2 000 2 152 2 078 1 919 2 098 1 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 572 538 722 499 430 389 243 172 219
Obeskattade reserver 402 539 530 488 296 217 172 58 0 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 450 855 1 043 1 134 1 281 1 423 396
Kortfristiga skulder 117 128 109 293 349 461 383 337 502 541
Skulder och eget kapital 794 1 240 1 178 1 953 2 000 2 152 2 078 1 919 2 098 1 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 132 - 0 0 0 0 0 31 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 0 87 134 132 108 147 20 80 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 43 16 23 22 17 46 8 39 125
Utdelning till aktieägare 150 300 0 300 200 100 100 100 0 0
Omsättning 183 387 394 1 151 790 722 1 003 589 502 892
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 183 387 155 316 260 226 355 296 171 446
Personalkostnader per anställd (tkr) 32 176 59 79 75 83 100 31 79 264
Rörelseresultat, EBITDA -137 62 201 860 459 432 675 390 82 180
Nettoomsättningförändring -52,71% 24,84% -50,87% 21,35% 15,04% -36,34% 139,86% -13,20% -61,77% -%
Du Pont-modellen -16,62% 4,60% 16,89% 42,24% 19,20% 14,31% 25,51% 13,03% -1,62% 5,42%
Vinstmarginal -72,13% 14,73% 64,19% 130,74% 73,85% 68,14% 74,65% 84,46% -9,97% 7,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 359,56% 280,10% 332,90% 71,79% 54,81% 53,98% 53,52% 40,54% 10,26% 28,70%
Soliditet 74,13% 80,03% 80,76% 55,38% 35,86% 27,41% 24,82% 14,84% 8,20% 20,89%
Kassalikviditet 662,39% 946,88% 1 046,79% 254,61% 181,66% 152,93% 199,22% 135,61% 106,97% 147,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...